Over 700.000 kroner fra varslingspuljemidlerne skal hjælpe de 56 medarbejdere, som er blevet opsagt fra Vald. Birn A/S i Holstebro. De bliver tilbudt opkvalificering og kurser inden for jobsøgning for ikke at havne i ledighedskøen.

Støberivirksomheden Vald. Birn A/S i Holstebro har afskediget 56 af de 602 ansatte på grund af ordrenedgang. De fyrede er primært ufaglærte fra produktionen, men der er også enkelte funktionærer med administrative funktioner.

Jobcenter Holstebro har søgt om midler fra varslingspuljerne, så der kan sættes ind med en tidlig indsats, da Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord vurderer, at det bliver svært for de afskedigede at finde et nyt job, da der i forvejen er et stort antal ufaglærte i Holstebro og de andre berørte kommuner. 

Derfor har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard dispenseret fra de fastsatte regler for, hvornår der kan bevilges midler fra varslingspuljerne. Med over 700.000 kroner bliver der mulighed for opkvalificering blandt andet til job inden for jern og metal branchen, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor mange af de opsagte i forvejen har noget erfaring.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Vi ved, at en tidlig indsats kan hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet igen, og det kan være svært for det lokale arbejdsmarked at samle så mange opsagte medarbejdere op uden opkvalificering. Jeg håber, at vi med denne pose penge kan hjælpe dem godt og hurtigt videre.

– Denne regering har stort fokus på opkvalificering, så andelen af ufaglærte kommer ned. Som vi ser i Holstebro, så er det ofte de ufaglærte, som bliver fyret først og er mest sårbare ved konjunktursvingninger. Derfor skal vi være bedre til at hjælpe denne gruppe med at få flere redskaber i deres værktøjskasse.

Afskedigelsen af de 56 medarbejdere ud af i alt 602 medarbejdere på Vald. Birn A/S lever ikke op til de almindelige kriterier for at komme i betragtning til støtte fra varslingspuljerne, hvor 50 pct. af virksomhedens ansatte skal være afskediget. Men beskæftigelsesministeren kan dispensere fra de fastsatte minimumskrav for antal afskedigede, hvis mulighederne for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

PRESSEMEDDELELSE: Beskæftigelsesministeren giver afskedigede medarbejdere i Vald. Birn en hjælpende hånd

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen