Styrelsen for Patientsikkerhed og Social- og Indenrigsministeriet har besluttet at ophæve besøgsrestriktionerne på henholdsvis plejecentre og botilbud i Hjørring Kommune, som har været gældende i store dele af efteråret. Styrelsen begrunder åbningen for besøg med, at smittetrykket den seneste uge har været lavt samt at der ikke længere er farme med smittede mink.

PRESSEMEDDELELSE – Besøgsrestriktionerne på plejecentre og botilbud bliver ophævet

– Jeg er meget glad for, at det igen bliver muligt for pårørende at komme på besøg på vores plejecentre og botilbud. Der er ingen tvivl om at rigtig mange blandt både beboere og pårørende, har oplevet et stort afsavn i de seneste par måneder. Jeg håber for alle at det meget lave smittetryk kan fastholdes i en længere periode, og gerne helt til vaccinen kommer, så vi ikke igen kommer i en situation, hvor der skal indføres besøgsrestriktioner, siger formand for Sundheds- Ældre- Handicapudvalget, Per Møller (K).

Det vil fortsat være et krav om at anvende mundbind i forbindelse med besøg, og besøgene skal ske i overensstemmelse med de centrale sundhedsmyndigheders anbefalinger om god hygiejne. Det enkelte plejecenter og botilbud skal sikre at besøgene bliver afviklet forsvarligt i samarbejde med de besøgende.

– Jeg vil gerne komme med en kraftig opfordring til alle om fortsat at udvise størst mulig forsigtighed og følge de centrale sundhedsmyndigheders anbefalinger. Vi skal hver især gøre alt hvad vi kan for at passe godt på hinanden, siger Per Møller.

Det er forventningen, at alle plejecentre og botilbud er klar til at tage imod besøgende igen fra torsdag i denne uge. Eventuelle spørgsmål vedrørende den praktiske tilrettelæggelse af besøget kan rettes til lederen det pågældende sted.

Skrivelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed med besked om ophævelse af restriktioner er vedlagt som bilag og vil også kunne findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Social- og Indenrigsministeriet har givet Hjørring Kommune mundtligt tilsagn om, at besøgsrestriktionerne ligeledes vil blive ophævet på botilbud. Når Hjørring Kommune modtager dette tilsagn skriftligt vil denne også kunne findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Bilag:

Ophævelse af påbud om udstedelse af midlertidigt forbud for besøgendes adgang til plejehjem og plejecentre i Hjørring Kommune af 24. november 2020.

Bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet om ophævelse af besøgsforbudet på botilbud forventes udsendt i løbet af i dag.

PRESSEMEDDELELSE: Hjørring Kommune indfører besøgsrestriktioner på alle plejehjem og botilbud for særlig sårbare i kommunen

Kilde / Logo / Foto: Hjørring Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen