Retten i Kolding har idømt byggemarkedskæden Jem & Fix A/S en bøde på 150.000 kroner for at have vildledt om priser på sin hjemmeside og i tilbudsaviser. Prisen på en reol og flere trailere var oplyst uden fragt, selvom forbrugerne ikke kunne vælge at afhente produkterne og derfor skulle betale for fragt.

Automatisk kladde

Retten i Kolding har idømt Jem & Fix A/S en bøde på 150.000 kroner for at have overtrådt markedsføringsloven. Byggemarkedet har oplyst priser uden fragt, selvom forbrugerne ikke kunne købe produkterne, uden at betale omkostninger til fragt.

Sagen drejede sig om markedsføringen af en reol og fire forskellige trailere. Reolen og trailerne blev markedsført på selskabets hjemmeside og i dets tilbudsaviser i forskellige perioder i 2017 og 2018.

Ifølge produktoversigten på selskabets hjemmeside havde reolen en pris på 398 kr. Det blev ikke samtidig oplyst, at forbrugerne skulle betale 299 kr. i fragt. Det blev først oplyst, når man klikkede sig videre fra produktoversigten til produktsiden.

Ifølge retten var det vildledende, at det ikke var oplyst, at der kunne blive tillagt fragt til prisen. Det forhold, at der nederst på produktsiden var mulighed for at klikke på ”Fragtpris og leveringsomkostninger” havde ingen betydning.

For så vidt angår trailerne var prisen oplyst eksklusive omkostninger til indregistrering, ekspeditionsgebyr og fragt med stor, rød skrift. Den samlede pris fremgik med mindre, sort skrift. Man kunne dog ikke købe trailerne uden at betale den samlede pris. Retten udtalte, at markedsføringen derfor var vildledende.

Retten fandt ikke, at det var vildledende, at Jem & Fix A/S i en periode havde oplyst prisen uden omkostninger til indregistrering, ekspeditionsgebyr og fragt med stor rød skrift og ved siden af havde oplyst den samlede pris med stor, sort skrift.

Jem & Fix A/S har medvirket til sagens oplysning til brug for Forbrugerombudsmandens behandling af sagen.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”De priser, som virksomheder annoncerer med, skal være de priser, som vi forbrugere kan købe varerne til. Hvis det annoncerede beløb kun udgør en del af prisen, fremstår produkterne billigere end de faktisk ender med at være, og det er ulovligt.”

”Dommen understreger, at alle obligatoriske omkostninger skal indregnes i prisen. Det gælder også fragt. Hvis fragten ikke kan beregnes på forhånd, fx fordi fragtprisen afhænger af det samlede køb, skal oplysningen om, at der tillægges fragt, stå i umiddelbar tilknytning til prisen.”

Markedsføringslovens regler om prisoplysning:

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 2, nr. 6, skal prisen for et produkt oplyses inklusive moms og afgifter. Det betyder, at alle uundgåelige til-læg og gebyrer skal indregnes i prisen.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 2, nr. 7, skal der oplyses om yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto, i det omfang sådanne omkostninger pålægges.

Hvis omkostningerne til fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, fastslår markedsføringslovens § 6, stk. 3, at det skal oplyses, at disse omkostninger kan forekomme. I forbindelse med internethandel kan det for eksempel gøres ved, at der lige under prisen skrives ”Plus leveringsomkostninger” og oplyses et link til en side, hvor det fremgår, hvordan leveringsomkostningerne beregnes.

Oplysningerne om fragt skal fremgå første gang, prisen for produktet vises. Det er således ikke tilstrækkeligt, at forbrugeren først skal klikke sig videre til eksempelvis produktsiden, før oplysningerne gives.

Det er desuden ikke kun tilfælde, hvor oplysningerne helt er udeladt, som er ulovlige. Det er også i strid med loven, hvis oplysningerne gives på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Det fremgår af markedsføringslovens § 6, stk. 1. Det betyder, at oplysningerne om fragt skal fremgå lige så tydeligt som selve prisen for produktet, hvis produktet ikke kan købes uden at betale fragt.

Det er en betingelse for, at § 6 er overtrådt, at markedsføringen er egnet til at påvirke forbrugernes økonomiske adfærd, jf. markedsføringslovens § 8.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden. Foto: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen