Hedestoker ApS har erkendt at have overtrådt markedsføringsloven og betalt en bøde på 125.000 kroner. Virksomheden har markedsført brændeovne som svanemærkede, selvom de ikke var svanemærkede, og som miljøvenlige. Det fik Forbrugerombudsmanden til at politianmelde virksomheden for vildledende markedsføring.

PRESSEMEDDELELSE - Bøde for vildledende miljømarkedsføring [Hedestoker ApS]

I sommeren 2023 politianmeldte Forbrugerombudsmanden Hedestoker ApS for vildledende markedsføring, fordi virksomheden i en 2-årig periode markedsførte brændeovnene som svanemærkede og miljøvenlige.

Forbrugerombudsmanden har konstateret, at brændeovnene ikke var svanemærkede i perioden, hvor markedsføringen fandt sted. Forbrugerombudsmanden har desuden vurderet, at brugen af udsagn om miljøvenlighed er egnet til at vildlede forbrugerne, fordi brændefyring i brændeovne udleder miljøskadelige partikler.

Hedestoker har erkendt overtrædelsen af markedsføringsloven og har betalt en bøde herfor på 125.000 kroner. Bøden er beregnet efter den nye og skærpede bødemodel, som trådte i kraft i forbindelse med en ændring af markedsføringsloven den 1. januar 2022.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger:

Det er grov vildledning af forbrugerne at markedsføre et produkt som svanemærket, hvis det ikke er det, fordi forbrugerne generelt har stor tillid til de officielle miljømærkeordninger.

Se også omtale af sagen i Forbrugerombudsmandens tidligere pressemeddelelse fra juli 2023 om en række virksomheders vildledende markedsføring af brændeovne mv.:

Brændeovne, brænde og træbriketter kan ikke markedsføres som miljøvenlige eller CO2-neutrale (forbrugerombudsmanden.dk)

Lovgrundlag

Efter markedsføringslovens § 5 må markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde kunne vildlede forbrugerne.

Det er en betingelse for, at der er handlet i strid med § 5, at den pågældende handelspraksis er egnet til at få forbrugeren til at træffe en beslutning, som denne ellers ikke ville have truffet, jf. § 8.

Det følger endvidere af markedsføringslovens § 13, at en virksomhed skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Pressekontakt

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

KILDE / LOGO: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen