Dealsitet takeoffer.dk har accepteret at betale en bøde på 65.000 kroner for at have vildledt forbrugerne med sin markedsføring af priser på forskellige hotel- og kroophold.

Take Offer ApS betaler nu en bøde på 65.000 kroner for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning. Forbrugerombudsmanden politianmeldte dealsitet i juli 2020.

På takeoffer.dk markedsførte dealsitet en række hotel- og kroophold til en pris på fx ”998 kroner – 2 personer” eller ”Fra 1.248 – 2 personer”. Dealsitet oplyste imidlertid ikke tydeligt om, at der kom diverse tillæg oven i prisen som for eksempel miljøtillæg, sæsontillæg og weekendtillæg. På oversigten over hotel- og kroophold fremgik tillæggene slet ikke, og på undersiden for de enkelte ophold fremgik oplysningerne om tillæg med mindre skrift, der ikke stod i tilknytning til prisen for opholdet.

Nogle af opholdene kunne man slet ikke få til den annoncerede pris, fordi der kom et ”miljøtillæg” oven i prisen alle ugens dage. Et sådant tillæg skal indregnes i prisen for opholdet. Der kom også et sæsontillæg oven i prisen i for eksempel juni, juli og august, som skulle have været oplyst tydeligt.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var det også vildledende at bruge ordet ”miljøtillæg”, fordi tillægget ikke var begrundet i særlige miljømæssige hensyn. Det kunne også give forbrugerne det indtryk, at der var tale om et lovbestemt gebyr, som forbrugerne var forpligtede til at betale.

Sagen vedrører deals, der lå på takeoffer.dk i september 2018 og maj 2019.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er vildledende, hvis en virksomhed markedsfører en pris uden tydeligt at oplyse om, at der kommer diverse tillæg oven i prisen. Det kan få forbrugerne til at tro, at prisen er billigere, end den reelt er. Samtidig er det til skade for de konkurrenter, som oplyser priserne korrekt.”

”Hvis en virksomhed bruger udtryk som ”miljøtillæg” i sin markedsføring, skal det være begrundet i særlige miljømæssige hensyn. Ellers er det vildledende.”

Forbuddet mod vildledning

Markedsføringslovens § 5: En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens § 6: En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

  • 6, stk. 3. Når produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes. Når omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen