Det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac er erklæret konkurs. Selskabet har solgt ulykkesforsikringer i Danmark via Det faglige Hus indtil 31. december 2017. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker allerede anmeldte skader og skader anmeldt senest den 12. september 2020.

High Court i Irland har på begæring fra Den irske Centralbank den 12. marts 2020 erklæret CBL Insurance Europe Dac konkurs.

Selskabet har solgt ulykkesforsikringer i Danmark via Det faglige Hus indtil 31. december 2017. Der er således ingen aktive policer tilbage, men der er fortsat skader, hvor kunderne endnu ikke har fået sin erstatning udbetalt.

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker skaderne, hvis de er anmeldt senest den 12. september 2020. Skader, der er anmeldt til CBL Insurance Europe Dac inden den 12. marts 2020, men endnu ikke udbetalt, anses for anmeldt til Garantifonden. Skader, der endnu ikke er anmeldt, skal anmeldes i henhold til fremgangsmåden, der er beskrevet i policen. Garantifonden vil løbende offentliggøre information til kunderne på http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx

Alle danske kunder i CBL Insurance Europe Dac vil inden for den nærmeste fremtid modtage nærmere information om, hvorledes man som kunde skal forholde sig.

I nedenstående Q&A har Finanstilsynet besvaret de mest almindelige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med CBL Insurance Europe Dac’s konkurs.

Q & A om CBL Insurance Europe Dac’s konkurs

Spørgsmål Svar
1. Hvem er CBL Insurance Europe Dac, og hvad er der sket?CBL Insurance Europe Dac er et irsk forsikringsselskab, som har haft tilladelse til at drive grænseoverskridende virksomhed i bl.a. Danmark. CBL Insurance Europe Dac trådte i likvidation den 26. februar 2018 og stoppede med at betale skader den 9. december 2019. High Court i Irland har på begæring af Den irske Centralbank erklæret CBL Insurance Europe Dac konkurs den 12. marts 2020.
2. Er min police stadig gyldig?Nej, CBL Insurance Europe Dac stoppede med at tegne forsikringer i Danmark den 1. januar 2018.
3. Jeg har en skade, hvad skal jeg gøre? Hvis din skade allerede er anmeldt til CBL Insurance Europe Dac, skal du ikke foretage dig mere. Hvis du ikke har anmeldt din skade, skal du anmelde den i henhold til fremgangsmåden, der er beskrevet i din police. Du bør anmelde din skade hurtigst muligt og senest 12. september 2020.
4. Hvordan ved jeg, om jeg er forsikret hos CBL Insurance Europe Dac?Du kan se navnet på dit forsikringsselskab på din police. 

Kilde: Finanstilsynet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen