Egedal Kommune har opsagt fire aftaler med KMD A/S, efter at nuværende partner har klaget over tildelingen af kontrakten.

Kommunen indgik tilbage i februar fire kontrakter med KMD A/S, der til sammen løftede kommunens behov for en sammenhængende IT løsning indenfor ressourcestyringen på tværs af organisationen. De fire kontrakter blev alle tildelt via SKI rammeaftale 02.19.

EG A/S valgte efterfølgende at klage over tildelingen af kontrakten om levering af et lønsystem. Klagenævnet for Udbud har behandlet klagen og pålagt kommunen at opsige kontrakten.

  • Vi er ikke enige i nævnets vurdering af sagens beviser, men ud fra en nøgtern vurdering, giver det ikke mening at gå videre med sagen, da yderligere juridiske spidsfindigheder, jo ikke bringer os tættere på den sammenhængende IT understøttelse af vores ressourcestyring, som kommunen ønsker, udtaler centerchef i Egedal Kommune, Mikkel Solgaard.

Klagenævnets kendelse betyder isoleret set, at kommunen skal genudbyde en IT løsning, der understøtter kommunens løn-og personaleadministration.

  • Lønsystemet er en central del af kommunens samledes ressourcestyring. Det giver derfor ikke mening, at udbyde denne del for sig selv, siger Mikkel Solgaard.

Èt samlet udbud

Kommunen har valgt at opsige de tre øvrige kontrakter med KMD A/S, for at kunne foretage et samlet genudbud af den sammenhængende ressourcestyrings løsning, som kommunen efterspørger.

  • Selvom vi i princippet godt kunne fortsætte samarbejdet med KMD A/S, kan vi se, at der synes at være en endog meget stor interesse i Egedals kontraktforhold, så derfor tilrettelægger vi nu et genudbud med henblik på at alle aktører vil kunne afgive tilbud, slutter Mikkel Solgaard.

Kommunen forventer at genudbuddet offentliggøres d. 1. oktober med kontraktstart omkring årsskiftet.

For mere information kontakt Centerchef Mikkel Solgaard på: 72596232

PRESSEMEDDELELSE: Kendt ansigt bliver ny velfærdsdirektør

Kilde / Logo: Egedal Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen