Hundredevis af vilde fugle har mistet livet i Sønderjylland. Fødevarestyrelsen formoder at de er døde af den alvorlige fugleinfluenza H5N8, og advarer om stor risiko for smitte til fjerkræbesætninger og mindre hønsehold.

PRESSEMEDDELELSE – Stort dødsfald blandt vilde fugle i Sønderjylland

Børn legede med denne svækkede gås, der var styrtet til jorden. Undgå at berøre fugle – de kan være smittet med fugleinfluenza.

Naturstyrelsen har oplyst, at den sydlige del af Vadehavskysten og Tøndermarsken er ramt af stor dødelighed blandt vilde fugle. Observationerne kommer samtidig med, at prøver fra fire bramgæs og en hættemåge har vist, at området er ramt af den farlige og smitsomme fugleinfluenza H5N8. Fødevarestyrelsen vurderer at der er stor risiko for, at de vilde fugle kan smitte fjerkræbesætningerne.

– Vi har set børn lege med en svækket gås, der var styrtet til jorden. Vi vil gerne bede alle, der finder døde fugle om at undgå berøring, så de ikke spreder virus. Fugleinfluenza er meget smitsom, og for at forebygge smitte af tamfuglene i hønsegårde og fjerkræbesætninger anbefaler vi, at man er omhyggelig med hygiejnen og vasker sit fodtøj inden man nærmer sig en hønsegård, siger chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst, Birgit Hendriksen.

Fødevarestyrelsen er interesseret i oplysninger om alle døde fugle, og opfordrer borgerne til at anmelde fund på app’en FugleInfluezaTip.

– Alle indberetninger er værdifulde for at få et overblik over dødeligheden i vildfuglebestanden. Vi indsamler døde fugle, hvis der er tale om fund i områder, hvor vi ikke tidligere har konstateret fugleinfluenza, så vi kan få dem testet til vores løbede overvågning af smittespredningen, siger Birgit Hendriksen.

Døde fugle i områder, hvor der er konstateret fugleinfluenza bliver ikke indsamlet til test. Hvis du ønsker at fjerne en død vild fugl, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden som almindelig dagrenovation til forbrænding, også selvom du bor i en kommune med sortering af bioaffald. Vask derefter hænderne grundigt med vand og sæbe.

Da fugleinfluenza er en alvorlig sygdom, som truer både vildt- og tamfugle, er det et krav, at alle fjerkræbesætninger med et areal på mere end 40 kvadratmeter er overdækket eller beskyttet, så vilde fugle ikke kan komme i indhegningerne.

Alle fuglearter kan rammes af fugleinfluenza, men høns og kalkuner er særligt udsatte og udvikler kraftige symptomer. Svømmefugle er generelt mere modstandsdygtige og kan bære på fugleinfluenza uden have symptomer.

Der er ikke tidligere rapporteret om smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i Europa.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens pressevagt på 22 84 48 34.

PRESSEMEDDELELSE: Fødevarestyrelsen lukker ægpakkeri efter rottefund

Kilde / Logo / Foto: Fødevarestyrelsen

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen