Ny analyse fra BusinessAalborg viser, at 55 procent af alle iværksættervirksomheder i Aalborg overlever de tre første år, og at 27 procent opnår moderat til høj vækst. Samtidig skaber iværksættervirksomhederne akkumuleret 3.650 fuldtids jobs om året.

Analysen, som er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik, viser, hvordan det er gået for de iværksættervirksomheder, som blev etableret i 2016, og som fortsat eksisterer tre år senere. Dertil ser analysen på effekten af iværksætteri.

I alt blev der i 2016 etableret 1.026 reelle nye iværksættervirksomheder.

  • I Aalborg ligger etableringsraten på 12 procent. Det betyder, at af den samlede virksomhedsmasse på 9.500 virksomheder er 12 procent nye virksomheder*, fortæller Lone Borg, erhvervsservicechef i BusinessAalborg, som er Aalborg Kommunes erhvervsafdeling og fortsætter:
  • Iværksætteri betyder utrolig meget for det at være en attraktiv by i vækst og for beskæftigelsen. Hvert år er der virksomheder, som lukker eller flytter, og derfor er det vigtigt, at nye virksomheder hele tiden ser dagens lys og kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

Etableringsraten på 12 procent er stabil for Aalborg og ligger lidt over landsgennemsnittet. København og Aarhus har en lidt højere etableringsrate på hhv. 16 procent og 13 procent.

PRESSEMEDDELELSE – Nye virksomheder bidrager med 3.650 jobs om året

Effekten af iværksætteri.

55 % af iværksættervirksomhederne overlever de tre første år

Analysen viser desuden, at 565 procent af de virksomheder, som blev etableret i 2016, fortsat eksisterer i 2019. Det svarer til, at 55 procent af iværksættervirksomhederne forsat er aktive.

  • Der er ingen tvivl om, at de første tre år er de hårdeste som iværksætter, fordi det her gælder om at finde fodfæste og skabe en rentabel forretning. Det er ikke altid nok at have verdens bedste idé. Det er også nødvendigt at tænke salg, kunder, organisering, økonomi og meget mere. Det glæder mig derfor, at over halvdelen formår at realisere deres idé og skabe en forretning på basis af denne, fortæller Lone Borg.

Som erhvervsservicechef står hun bag BusinessAalborgs iværksætterindsats, der hvert år vejleder over 600 iværksættere.

Hver fjerde iværksættervirksomhed opnår mindst 10 % årlig vækst

Af de virksomheder, som fortsat eksisterer efter tre år, opnår lidt over hver fjerde moderat til høj vækst i deres årlige omsætning. Der er ni procent af virksomhederne, som oplever vækstrater på over 30 procent og 18 procent af virksomhederne, som oplever vækst på mellem 10 og 30 procent årligt.

  • Langt de fleste iværksættere opnår lav eller ingen vækst i deres virksomheder over tid. For mange er udgangspunktet ikke at skabe et væksteventyr eller en skalerbar virksomhed. De udlever drømmen om skabe deres egen forretning, at være deres egen chef og måske have et par ansatte. Uanset drømmens størrelse, så bidrager iværksætteri positivt til erhvervslivet i Aalborg, og jeg er stolt over, at så høj en andel opnår markant vækst i deres årlige omsætning, fortæller Lone Borg.

Analysen viser, at Aalborg sammenlignet med landsgennemsnittet og de øvrige store byer har en forholdsvis høj andel af vækstvirksomheder. Kun København har procentmæssigt lidt flere vækstvirksomheder.

Iværksætteri bidrager til jobvæksten i Aalborg

Analysen ser også på, hvilken betydning iværksættervirksomheder har for beskæftigelsen i Aalborg. Ifølge analysen bidrager de 0-3 årige virksomheder med 3.650 fuldtidsjobs hvert år**.

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune glæder sig over, at analysen bekræfter, at iværksætteri gør en forskel for erhvervslivet:

  • Med 3.650 fuldtids jobs om året har iværksætteri stor indflydelse på beskæftigelsen i Aalborg. Den enkelte iværksætter skaber ikke blot sit eget job – mange ansætter over tid flere medarbejdere, som skal være med til at løfte og udvikle virksomheden. Samtidig er iværksættervirksomhederne med til at sikre, at der hele tiden etableres flere nye virksomheder, end der lukkes og er således med til at skabe grobund for innovation og fremdrift i vores erhvervsliv.

At have ansatte skaber både synergi og giver frihed

En af de iværksættere, som i 2018 besluttede at etablere egen virksomhed, er Charlotte Plougstrup, som står bag CVO. Med en baggrund som bl.a. økonomichef besluttede hun at gå selvstændig og tilbyde virksomheder hjælp med deres økonomistyring.

  • I stedet for at arbejde i én virksomhed og stå for al deres økonomi, ville jeg gerne være med til at hjælpe en række virksomheder, som outsourcede dele af deres økonomifunktion. Min ambition var at skabe et godt og meningsfyldt job for mig selv. Men efter halvandet år med succes og stigende efterspørgsel besluttede jeg at udvide, og i dag har jeg tre yderligere ansatte, fortæller Charlotte Plougstrup og fortsætter:
  • Det har været en rigtig god beslutning at udvide virksomheden med ansatte, fordi det har givet mig mere frihed, det har løfte niveauet for de ydelser, som vi tilbyder vores kunder, fordi vi oplever synergi på tværs, og så giver det god intern sparring.
PRESSEMEDDELELSE – Nye virksomheder bidrager med 3.650 jobs om året

I StartUp Café Aalborg kan iværksættere få sparring på deres idé, netværke, deltage i events mv.

Fakta

BusinessAalborgs analyse er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik, hvor vi ser på, hvad der sker med iværksættere med base i Aalborg Kommune i perioden 2016 til 2019.

*Virksomhedsmassen på 9.500 virksomheder er opgjort som virksomheder, der har minimum en ansat.

**Jobskabelsen er opgjort i 2019 og er akkumuleret i de virksomheder, som er 0-3 år gamle i Aalborg Kommune. Antallet af jobs inkluderer ejeren selv.

PRESSEMEDDELELSE: Frihedsfest 2020 bliver hele Nordjyllands fejring af friheden

Kilde / Logo / Grafik / Foto: Aalborg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen