På baggrund af undersøgelse af forsikringsselskabers mulige brud på regler i lov om ligebehandling af mænd og kvinder, har Finanstilsynet besluttet at politianmelde en række forsikringsselskaber, der har haft forsikringsbetingelser, som forskelsbehandler gravide. Derudover skal selskaberne informere kunderne om, at de har haft ulovlige vilkår.

Forsikringsligebehandlingsloven stiller krav om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring og pension.

Finanstilsynet iværksatte i efteråret 2020 en undersøgelse af 23 forsikringsselskaber med henblik på at afdække eventuel potentiel forskelsbehandling af gravide.  Forsikringsselskaberne skulle redegøre for bl.a. i hvilket omfang selskaberne inddrager eller har inddraget forhold relateret til graviditet i forsikringsvilkår, i antagelsessituationer, den løbende skadesbehandling m.v. 

Tilbagemeldingerne fra forsikringsselskaberne viste, at 14 forsikringsselskaber i større eller mindre omfang har eller inden for de seneste år har haft forsikringsvilkår, der indeholder bestemmelser, som undtager for dækning i forbindelse med graviditet eller fødsel. Finanstilsynet har på den baggrund politianmeldt de 14 virksomheder. Derudover har en enkelt virksomhed modtaget en påtale for at have haft lignende bestemmelser i perioden 2010-2014. 

”Det er vigtigt, at forsikringsselskaberne overholder loven og ikke forskelsbehandler på grund af graviditet. Derfor er det også væsentligt i forhold til at sikre, at forsikringskunderne bliver behandlet lige, og at kunderne får det, som de har ret til, at vi nu politianmelder de forsikringsselskaber, der ikke har styr på reglerne”, siger Carsten Brogaard, der er vicedirektør i Finanstilsynet med ansvar for tilsynet med forsikringsselskaber og pensionskasser.

Finanstilsynet har i tilknytning til politianmeldelserne givet størstedelen af forsikringsselskaberne påbud om at kontakte alle nuværende og tidligere kunder, som har været omfattet af ulovlige vilkår, og som vilkårene kan have været relevant for, med individuel information om, at selskabet har haft forsikringsvilkår, der har været i strid med reglerne i forsikringsligebehandlingsloven. 

Finanstilsynet har endvidere som opfølgning på undersøgelsen overfor selskaberne indskærpet selskabernes forpligtelse til at sikre, at der ikke sker forskelsbehandling af gravide i forbindelse med antagelsessituationer.

Undersøgelsen om forskelsbehandling af gravide og de deraf følgende politianmeldelser er en del af Finanstilsynets strategiske indsats i forhold til at sikre en ordentlig finansiel sektor. Opsamling på temaundersøgelse om ligebehandling i 2020: https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Sektornyt/2021/Opsamling_tema_ligebehandling_070721

Se påbud om at informere alle nuværende og tidligere kunder i forbindelse med overtrædelse af regler om ligebehandling: https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud?searchString=&facets=()&options=(take:20)(skip:0)(sort:)

Påtale til PensionDanmark for overtrædelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser: https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2021/PD_070721

Kilde: Finanstilsynet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen