Forbrugerombudsmanden har understreget over for en far, at han har overtrådt markedsføringsloven som ansvarlig for reklame på en YouTube-kanal i sønnens navn.

En far har overtrådt god skik, da hans søn, der var 13 år, reklamerede for en virksomhed på YouTube-kanalen, som faren ejer, administrerer og overvåger. Kanalen har over 50.000 følgere og har også mindreårige følgere.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at der er postet indhold på kanalen i erhvervsøjemed, da faren eller sønnen har fået fordel af at poste det. Det pågældende indhold er derfor omfattet af markedsføringsloven. Desuden fastslår Forbrugerombudsmanden, at det er faren, som har ansvaret for det kommercielle indhold på YouTube-kanalen.

En af videoerne, der var postet på YouTube-kanalen, indeholdt efter Forbrugerombudsmandens opfattelse direkte købsopfordringer til børn, hvilket også er ulovligt. Videoen indeholdt desuden reklame, uden det fremgik tydeligt, hvilket er i strid med forbuddet mod skjult reklame.

Forbrugerombudsmanden har understreget reglerne i markedsføringsloven over for faren og oplyst ham om, at hun vil se det som en alvorlig overtrædelse, hvis han overtræder reglerne igen.

Forbrugerombudsmanden har tidligere vurderet, at virksomheders brug af børn til markedsføring på børnenes profiler på sociale medier er en pågående markedsføringsform, der udnytter børns naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans. Derfor er det efter Forbrugerombudsmandens vurdering i strid med god markedsføringsskik, hvis virksomheder benytter børn under 15 år til markedsføring på børnenes profiler på sociale medier.

Det er også i strid med god markedsføringsskik, hvis forældre til børn under 15 år indgår aftaler med virksomheder om markedsføring på deres børns sociale profiler, som børnene efterfølgende reklamerer for.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er i strid med god skik, når forældre til børn under 15 år indgår aftaler med virksomheder med henblik på, at deres børn skal reklamere for virksomhederne på børnenes profiler på sociale medier, ligesom det er ulovligt at opfordre børn til at købe et produkt via reklamer.”

”Hvis markedsføring er rettet mod børn, så skal der tages særligt hensyn til børns naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som gør børn lettere at påvirke.”

Læs Forbrugerombudsmandens vejledning om Børn, Unge og Markedsføring her

Markedsføringsloven

Brug af børn i markedsføringen

Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik. Det følger af markedsføringslovens § 3, stk. 1. Hvis erhvervsdrivendes markedsføring retter sig mod børn og unge, skal markedsføringen være udformet med særlig hensyntagen til denne målgruppes naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 2.

Ifølge lovbemærkningerne til markedsføringsloven bør virksomheder være tilbageholdende med at benytte børn i deres markedsføring.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens vejledning fra 2014 om børn, unge og markedsføring, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må benytte børn og unge i deres markedsførings- og salgsarbejde (afsnit 3.11.).

Direkte købsopfordringer

Det er ulovligt, hvis en reklame direkte opfordrer børn til at købe eller til at overtale deres forældre eller andre voksne til at købe de produkter til dem, som reklamen vedrører. Det står i markedsføringslovens § 9 sammenholdt med pkt. 28 i bilag 1 til markedsføringsloven.

Forbud mod skjult reklame

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse om den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Det betyder, at skjult reklame er forbudt.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen