På baggrund af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder Rudersdal Kommune midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

PRESSEMEDDELELSE: Forbud mod besøg på plejecentre og botilbud

Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, midlertidige pladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder og bofællesskaber.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Undtagelser til forbuddet

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Læs mere

Læs mere ændringerne på social- og sundhedsområdet i Rudersdal Kommune her:

Ændringer på Social- og Sundhedsområdet

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere – med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

PRESSEMEDDELELSE: Forbud mod besøg på plejecentre og botilbud

Kilde / Logo / Foto: Rudersdal Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen