Kommende forældre har fået bedre mulighed for at undgå fødselsdepression efter, at Odense Kommune indførte et graviditetsbesøg, hvor sundhedsplejersken kommer i hjemmet, mens baby endnu ligger i mors mave. Siden sensommeren 2019 er 235 forældre med risiko for fødselsdepression blevet opdaget og tilbudt hjælp.

PRESSEMEDDELELSE – Mors og fars fødselsdepression opdages nu allerede før fødslen

Foto: Colourbox

At vente et barn er noget, de fleste glæder sig til, men for en mindre del er det en psykisk belastning i en sådan grad, at de kan udvikle en fødselsdepression. Med graviditetsbesøget gør Odense Kommune en tidlig indsats, der kan hjælpe dem i risikozonen til at få det bedre, inden barnet kommer, og dermed øge chancen for, at den nye familie får en god start.

  • Vi hjælper familierne til tryghed og bringer dem hen, hvor de kan glæde sig over at skulle have et barn i stedet for at være stressede, bekymrede eller angste for det, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Alle tilbydes screening

Samtlige vordende forældre i Odense får tilbudt et besøg af sundhedsplejersken i uge 24-28, hvor en screening for fødselsdepression indgår som en del af pakken. Til og med oktober 2020 har 3077 deltaget, og resultatet er, at 9 procent af mødrene viser sig at være i risiko for at udvikle fødselsdepression, mens tallet for fædrene er 6 procent. Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen glæder sig over, at forventningen om at kunne opdage familier i risikozonen tidligere end før holder stik.

– Her er tale om virkelig tidlig indsats, hvor vi med små greb kan sende familierne bedre i vej. Vi ved, at fødselsdepressioner sætter deres spor hos børnene fx ved manglende evne til tilknytning eller forsinket udvikling. Det er mit håb, at vi med de tidlige graviditetsbesøg og tilbuddet om screening vil se flere familier, der glæder sig til at blive forældre, og færre børn med problemer, fordi vi var på banen meget tidligt, siger hun.

I forbindelse med sundhedsplejerskens samtale med kommende forældre, bliver de også screenet for fødselsdepression ved at udfylde et spørgeskema. Når moren eller hendes partner scorer over en vis grænse i spørgeskemaet, fører det til en snak om, hvad der ligger bag mistrivslen.

Tidlig indsats starter mens barnet er i mors mave

Sundhedsplejerskernes erfaring med graviditetsbesøget er, at forældrene er rigtigt glade for at få sat ord på deres tanker og forventninger – også når det er svært. Det fortæller Gitte Schärfe, der har været sundhedsplejerske i 21 år.

– Det er det bedste, som jeg har været med til at indføre i min tid. Forældrene er meget åbne på dette tidspunkt i graviditeten, og de vil rigtigt gerne selv arbejde videre med deres mentale trivsel, når vi får sat spot på det punkt. Man ved, at for eksempel stress hos partneren, kan betyde mistrivsel hos moderen, og at det så påvirker barnet i maven. Det giver rigtigt god mening, at vi sammen kan få fundet ud af, hvad der skal til for, at de alle har det bedre, både under graviditeten og når barnet kommer til verden, siger Gitte Schärfe.

Forskellige muligheder for hjælp

Forældre i risikozonen tilbydes ekstra sundhedsplejerskebesøg, bliver henvist til egen læge eventuelt med henblik på psykologhenvisning eller kan måske benytte sig af internetpsykiatrien og distriktspsykiatrien. Nogle mødre har også gavn af at deltage i et af Sundhedsplejens gruppeforløb sammen med andre, der også har fødselsdepressioner efter fødslen.

Graviditetsbesøget blev indført, da der i budgetforliget for 2019 blev afsat 3,9 millioner kroner til ‘De første 1000 dage’.

– De første 1000 dage af et barns liv er nogle af de mest afgørende for det liv, barnet får. Jeg er overbevist om, at vi er i gang med noget, som forandrer familieliv og dermed børneliv, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Fakta

– Der er omkring 200 fødsler om måneden i Odense Kommune
– I alt er 1.817 mødre og 1.260 fædre blevet screenet fra juli 2019 til oktober 2020
– 8,9 procent af mødrene og 5,9% af partnerne scorede over cut off. 
Læs mere om Sundhedsplejen her: https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedsplejen/smaaborn

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, mobil: 30604419
Gitte Schärfe, sundhedsplejerske, Odense Kommune træffes gennem Mette Lind Sørensen, teamleder Sundhedsplejen Vest, mels@odense.dk, mobil: 21684985
.

PRESSEMEDDELELSE: 6 mio. kr. til 120 af Odenses frivillige, sociale foreninger

Kilde / Logo: Odense Kommune. Foto: Colourbox

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen