Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om at forlænge og justere i slutningen af november måned. Ordningen giver virksomhederne mulighed for at fordele arbejdet mellem medarbejderne for at undgå fyringer.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning bliver forlænget, så private virksomheder kan bruge den i hele 2021. Regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalte for godt to uger siden at justere ordningen, så den er mere fleksibel end i aftalen fra sensommeren. På grund af de seneste sundhedsrestriktioner, som trådte i kraft i begyndelsen af december, gælder justeringerne i aftalen allerede fra i dag den 15. december.

I øjeblikket er der knap 10.000 personer på ordningen, som siden september har fungeret som afløser for forårets aftale om lønkompensation. Virksomheder, der fortsat er udfordret på grund af udbruddet af corona-virus, kan benytte sig af arbejdsfordeling. Med ordningen deler medarbejderne det arbejde, der er, og i den resterende tid uddanner de sig eller er hjemme på dagpenge.

Justeringerne i sidste måned betyder, at ordningen nu bliver mere fleksibel, så arbejdsmarkedets parter kan aftale, at virksomhederne på deres overenskomstområde får mulighed for at nedsætte arbejdstiden med helt op til 80 procent frem for de nuværende 50 procent. Under visse betingelser kan arbejdsgiveren også indkalde ekstra personale til pludseligt opstået merarbejde, hvilket især har været et ønske fra hotel- og restaurationsbranchen. Samtidig bliver reglerne om ordningen mere enkle at administrere for a-kasserne.

Medarbejdere i ordningen får en forhøjet dagpengesats og trækker ikke på deres toårige dagpengeret.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

– Det glæder mig, at vi har kunnet behandle forslaget hurtigt, og at et bredt flertal i Folketinget bakker op. Vi kan se, at den midlertidige arbejdsfordelingsordning grundlæggende er en succes. De seneste tal peger på, at knap 10.000 personer er på ordningen i dens nuværende form.

– Når vi ser, hvem der er i ordningen, så er det især medarbejdere inden for blandt andet lufttransport, hoteller, restaurationer og oplevelsesøkonomi, ligesom der er nogle enkelte eksportvirksomheder, og med den større fleksibilitet vil endnu flere have gavn af ordningen.

– Vi kan også se, at det blandt andet er i hovedstadsområdet, at ordningen bliver brugt rigtig meget. Det er også der, at vi har nogle af de brancher, der er allerhårdest ramt af corona-krisen. Jeg vil gerne takke arbejdsmarkedets parter for endnu en gang at tage ansvar og udvise handlekraft på kort tid under denne krise.

Læs det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l122/index.htm

Pressemeddelelse - Beskæftigelsesministeriet - Logo

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen