Om hundrede år er alting IKKE glemt. Sådan er det i hvert fald i Næstved Kommune, hvor to frivillige har malet 17 forskellige genforeningssten op. Det betyder, at de står smukt og skarpt til 100-års jubilæet for Sønderjyllands genforening med Danmark netop i år.

PRESSEMEDDELELSE: Frivillige maler 100 års historie op på genforeningssten

Dorte Mailing maler genforeningssten i Holløse

I 2020 kan hele landet fejre,at det er 100 år siden, at Danmark geografisk blev til det land, vi kender i dag. I 1920 fik vi nemlig Sønderjylland tilbage i kongeriget, efter det havde været under tysk herredømme siden krigen i 1864. Genforeningen havde så stor betydning for danskerne rundt om i hele landet, at man i de fleste sogne skillingede sammen for at rejse særlige mindesten med inskriptioner. Som tiden er gået, er mange af stenen gået i de historiske glemmebøger, blevet tilgroet og skriften er falmet. Indtil den dag, hvor Dorte Meiling fik lyst til at gøre noget ved en af dem, der stod tæt på hendes hjem.

– Jeg henvendte mig til Næstved Kommunes Park og Vej for at høre, om de havde nogle planer for stenen. Det havde de ikke, men under vores samtale fik jeg fortalt, at jeg selv har arbejdet med at tegne og male, så de spurgte – først lidt for sjov – om jeg selv havde lyst til at gå i gang. Vi aftalte, at de skulle rense stenen, købe pensel og maling, og så ville jeg male teksten op, fortæller Dorte Meiling.

Hun har tidligere haft et hobbyfirma, hvor hun har designet og tegnet påklædningsdukker i nationaldragter, som er blevet solgt via lokalhistoriske museer landet over.

Historien skal leve

Efter første opmaling fik en anden borger øje på projektet og foreslog, at de slog pjalter og pensler sammen. Det var Poul Luttermann, der havde en fortid som reklametegner, og han havde også gået og ærgret sig over, hvordan historien forfaldt for øjnene af ham.

– Generationerne før os har sat de her sten, fordi det virkelig har betydet noget for dem. Mere end vi rigtigt forstår i dag. Man gør sig ikke klart, hvor stort det har været. For mange har det næste været et traume, at Danmark var blevet delt op, også her på Sjælland. Men jeg synes ikke, historien må gå i glemmebogen. Den skal leve ude blandt os. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi kunne indgå et samarbejde med kommunen, så de næste generationer også kan få øje på historien, fortæller Poul Luttermann.

Og den tankegang deler han med Helle Jessen, formand for Teknisk Udvalg.

– Det er et skønt initiativ. Når frivillige og kommunen hjælpes ad, kan vi sammen skabe fantastiske resultater. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at det store arbejde og det fantastiske resultat skal tilskrives Dorte og Poul, siger hun.

PRESSEMEDDELELSE: Frivillige maler 100 års historie op på genforeningssten

Poul Luttermann maler genforeningssten i Kyse

Et godt samarbejde

Helt praktisk har arbejdet foregået på den måde, at Dorte er begyndt med at male i den ene ende af teksten og Poul i den anden. Nogle steder har malingen været så afskallet, at de har måtte føle sig frem i mejslingen. Og andre steder har huggearbejdet været slidt, hvilket også har gjort det sværere at tyde. Men heldigvis er alle sten registreret på http://ambirk.eu/genforeningsstene/naestved_kommune.htm , hvor der står, hvordan de enkelte sten er rejst, hvem der har taget initiativ til at rejse dem, og hvad der står på dem.

– Det kræver stor koncentration at male bogstaverne op. Malingen må endelig ikke løbe, og tykkelsen på bogstaverne skal være helt ens. Så det er ikke noget med at sidde og small talke imens. Man fordyber sig 100 procent i opgaven, også selv om man måske skal stå i nogle underlige og ukomfortable stillinger, fortæller Dorte Meiling.

17 genforeningssten

Egentlig er der 20 genforeningssten rundt om i byerne i Næstved Kommune, men tre af dem var i god stand, og der var derfor ingen grund til at restaurere disse. Men de 17 andre er nu vasket, renset og malet. Stenene er meget forskellige. Skriften er bibeholdt i de originale farver sort, hvid og rød. På nogle står der blot ”Genforeningen 1920”, mens der på en anden står et helt digt, som er særligt skrevet til lejligheden. Vil man rundt og besøge alle stenen, har NæstvedArkiverne lagt en rute på Historisk Atlas. Se mere her: https://historiskatlas.dk/@55.2798975,11.8501282,10z

Stenene er nu også blevet fredet af Staten. I alt er der 650 genforeningssten i hele Danmark.

PRESSEMEDDELELSE: Frivillige maler 100 års historie op på genforeningssten

Kilde / Logo / Foto: Næstved Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen