For tredje gang i træk ligger Furesø i top 10 på Beskæftigelsesministeriets benchmarkingliste over resultaterne på landets jobcentrere. I Nordsjælland er Furesø nummer ét.

PRESSEMEDDELELSE: Furesø 7. bedst i Danmark til at få ledige i job og bedst i Nordsjælland

Benchmarkinglisten viser, hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet og opdateres to gange årligt. Benchmarkingen vurderer blandt andet, om den enkelte kommune klarer sig bedre eller dårligere, end man kunne forvente ud fra forskellige rammevilkår som fx sammensætning af befolkning og arbejdsmarked.

I november 2018 lå Furesø på en 10. plads, i april 2019 på en 8. plads, og nu er Furesø igen sprunget en plads op på listen til en 7. plads. Blandt de nordsjællandske kommuner er Furesø helt i front.

Færre dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere end forventet

Benchmarkingstatikken beskriver udviklingen inden for dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Hvis man ser mere præcist på dagpengeområdet ligger Furesø på en 5. plads på landsplan, og på kontanthjælpsområdet indtager kommunen en 12. plads. Det svarer til henholdsvis 60 og 100 færre fuldtidspersoner end forventet.

Formand for udvalget for beskæftigelse og erhverv, Hasan Yilmaz (A) er godt tilfreds med de positive tal.

”Det er flot, vi ligger så langt fremme, og at vi især klarer os godt i forhold til at få de store målgrupper i arbejde. Det betyder, at vi har mere tid til at sætte ekstra ind overfor udsatte målgrupper med flere udfordringer end blot ledighed. Der er så positivt, når mennesker oplever hurtigt at komme tilbage i arbejde, blive en del af et arbejdsfællesskab og tjener sine egne penge”, siger Hasan Yilmaz.

Godt samarbejde med erhvervslivet

Furesøs høje placering skyldes blandt andet et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Jobcentret har de seneste år haft fokus på at styrke samarbejdet med virksomhederne om især rekruttering. Det sker blandt andet gennem beskæftigelsesundersøgelsen, der sendes til virksomheder i Furesø kvartalsvis, og tirsdagsrekrutteringer, hvor jobcentret hjælper virksomheder med at finde kandidater til ledige stillinger.

PRESSEMEDDELELSE: Furesø 7. bedst i Danmark til at få ledige i job og bedst i Nordsjælland

Kilde / Logo / Foto: Furesø Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen