Torsdag d. 4. juni udgiver Klimarådet en ny analyse, der forholder sig til, hvorvidt Danmark bør gennemføre 8. udbudsrunde og evt. senere efterforskning af olie og gas i Nordsøen.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har bedt Klimarådet om at undersøge den nationale og globale klimaeffekt ved 8. udbudsrunde. Ministeren har konkret efterspurgt:

  • ”Klimarådets faglige vurdering af betydningen for den nationale klimamålsætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 ved hhv. en gennemførelse eller et stop for 8. udbudsrunde og fremtidige udbudsrunder i Nordsøen.”
  • ”Klimarådets faglige vurdering af de globale klimakonsekvenser ved hhv. en gennemførelse eller et stop for 8. udbudsrunde og fremtidige udbudsrunder.”

Klimarådet er også blevet bedt om at forholde sig til, om en aflysning af 8. udbudsrunde fører til, at andre lande øger deres produktion af olie og gas, såkaldt kulstoflækage, og om gas kan hjælpe den grønne omstilling på vej i lande, der i dag er meget afhængige af kul.

Klimarådet vil torsdag d. 4. juni offentliggøre en analyse, der både indeholder svarene på ministerens spørgsmål samt et bredere klimaperspektiv på den danske olieindvinding.

Klausuleret udgave af analysen tilgængelig for pressen

Analysen offentliggøres torsdag d. 4. juni kl. 05.45 og vil være tilgængelig i klausuleret form for journalister onsdag d. 3. juni kl. 15. Journalister der ønsker en klausuleret version af rapporten, bedes sende en mail med navn og medie til Klimarådets hovedpostkasse på mail@klimaraadet.dk.

PRESSEMEDDELELSE: Klimarådets vurdering af klimapartnerskabernes anbefalinger

Kilde / Logo: Klimarådet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen