Kommune og frivillige klar med mad, varme og overnatning

Alle hjemløse borgere kan få husly for natten. Der er uændret overnatningsmuligheder og åbent på Natvarmestuen. Aalborg Kommune og de frivillige organisationer er således klar til at sikre, at de allermest udsatte borgere har mulighed for at få tag over hovedet, mad og varme i en situation, hvor mange samfundsfunktioner lukker ned.

Men de udsatte borgere kommer også til at mærke ændringer. Varmestuer, væresteder og botilbud er i et nødberedskab. Indsatsen prioriteres til den mest udsatte gruppe. Det sker som led i anbefalingerne i forhold til at forebygge smittespredning blandt de udsatte. Samtidig er kapaciteten nedsat, fordi helbredsmæssige sårbare medarbejdere er hjemsendt.

Der sker således en række ændringer.

Botilbud

På botilbud som Svenstrupgaard, Herberget og Krisecentret er der indført særlige hygiejneforanstaltninger efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Samtidig er er værkstedstilbud, rådgivning, efterforsorg og indsatsen i forhold til fremtidig boligplacering er indstillet i perioden.

Varmestuer og væresteder

Nogle varmestuer og væresteder vil være lukkede og andre vil have et nødberedskab. Tilbuddene begrænses til de allermest udsatte, der ikke har andre muligheder. Ifølge de generelle retningslinjer skal forsamlinger af større grupper af borgere undgås. De borgere, der allerede har egen bolig eller har en plads på et botilbud vil derfor blive bedt om at blive hjemme, hvis de henvender sig på varmestuer eller væresteder.

Frelsens Hærs morgenvarmestue på Mølleplads er lukket, men der er fundet en løsning, så Frelsens Hærs cykelcafé uddeler madpakker og kaffe fra kl. 7.30 i hverdagene på Mølleplads.

Hjerterummet på Østerbro er lukket, men der arbejdes på en løsning, så det kan sikres at der er et åbent tilbud til den mest udsatte gruppe af hjemløse fra kl. 15 – 21.

Café Parasollen har nødberedskab og holder åbent i hverdagene fra kl. 10 – 14.

Kirkens Korshærs dag – og natvarmestue i Søndergade er åben med nødberedskab fra 9-15 og 21-07. Kirkens Korshærs varmestue i Nørresundby er lukket.

Opsøgende medarbejdere

Kommunens Bo- og Gadeteam vil fortsat være tilstede i byens rum, men deres indsats handler om at spotte akutte behov og få budskaberne om forebyggelse ud til de udsatte borgere.

Indsats tilpasses løbende

Aalborg Kommunes Center for Sociale indsatser følger hele tiden op på udviklingen. Der kommer fortsat til at ske tilpasninger i indsatserne:

“Det er en alvorlig situation vi står i. Vi har nu sikret, at alle har mulighed for tag over hovedet, mad og varme. Vi gør det på en måde, hvor vi beskytter hinanden og begrænser den fysiske kontakt. Men det er ikke med let hjerte, at vi har truffet disse valg. Vi arbejder på hvordan vi kan åbne værestederne yderligere”, udtaler leder TinaMaria Larsen, Center for Sociale Indsatser.

Kontaktinformation

Centerleder TinaMaria Larsen, Center for Sociale Indsatser, Tlf. 9931 7756 / 25200465.

PRESSEMEDDELELSE: Nødberedskab til udsatte og hjemløse i Aalborg

Kilde / Logo: Aalborg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen