Nu kan du bestille udbetaling af dine indefrosne feriemidler på borger.dk/bestil-feriemidler. Her kan du også se det beløb, du har til gode. Pengene udbetales inden for syv hverdage.

Folketinget har besluttet, at man kan få udbetalt tre uger af de indefrosne feriemidler. Beløbet, der kan udbetales, bliver beregnet af ATP ud fra registeroplysninger om, hvad man har tjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

”Vi forventer et stort pres på borger.dk, når der åbnes for, at man kan bestille. Derfor bruger vi et kø-system, som man kender det fra Skattestyrelsen, hvor man kan se sin aktuelle ventetid. Man kan også med fordel vente et par dage med at søge”, siger koncerndirektør i ATP, Anne Kristine Axelsson.

Løsningen åbner før oprindeligt forventet. Anne Kristine Axelsson fortsætter:

”Udbetalingen af de indefrosne feriemidler er en særopgave, hvor ATP på kort tid har etableret et set up, der sikrer samtidige udbetalinger til 3 mio. danskere. Man skal altså ikke være nervøs for, at ens udbetaling forsinkes, selv om rigtig mange borgere bestiller samtidigt.”

Anne Kristine Axelsson opfordrer desuden til, at man læser med på borger.dk/bestil-feriemidler. Her besvarer ATP en række af de mest almindelige spørgsmål om udbetalingen, beskatningen af beløbet osv.

Du bestiller udbetaling via selvbetjening på borger.dk/bestil-feriemidler. Sådan gør du:

• Log på med NemID
• Vælg den jobsituation, der passer til dig (fx lønmodtager eller selvstændig)
• Når du har logget på, kan du se det beløb, du har til gode
• Bekræft på tro og love, at du har været lønmodtager i perioden og tryk ”Bestil”
• Efter et par dage modtager du en meddelelse om udbetaling i din digitale postkasse
• Pengene overføres derefter til din NemKonto inden for syv hverdage

Hvis din jobsituation er en anden end lønmodtager, skal du i nogle tilfælde søge via en blanket. Det kan tage lidt flere dage, inden du får udbetalt pengene. Du kan læse mere på borger.dk/bestil-feriemidler.

Resten af din opsparing bliver stående i Lønmodtagerens Feriemidler og følger den gældende lovgivning om, at du får opsparingen udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Lønmodtagernes Feriemidler administreres af LD Fonde med teknisk og administrativ bistand fra ATP

Anne Kristine Axelsson opfordrer til, at man passer på sine oplysninger: ”Vi ved, at nogle vil forsøge at franarre borgere deres NemID ved f.eks. at ringe og udgive sig for at være ATP. Vi opfordrer til, at man aldrig oplyser sit kortnummer eller NemID i telefonen, på SMS eller i mails. Man skal heller ikke svare på links, der kommer via på SMS eller i mails. ATP kommunikerer kun via borger.dk og e-Boks, som du selv skal logge ind på. Er du i tvivl, kan du altid henvende dig til vores kundeservice.”

Fakta

  • Du kan bestille udbetaling af feriemidlerne på borger.dk/bestil-feriemidler fra den 29. september
  • Du kan få udbetalt indefrosne feriemidler svarende til op til 3 uger
  • Beløbet til udbetaling beregnes ud fra registeroplysninger om, hvad man har tjent fra 1. september 2019 til 31. marts 2020
  • Borgere, som ikke har digital adgang, kan søge via en blanket. Blanketten fås ved henvendelse til ATP’s kundeservice eller findes på borger.dk
  • Cirka 3 mio. danskere har indefrosne feriemidler
  • Oplys aldrig dit NemID til andre
  • Giv aldrig dine kortoplysninger til andre
  • Du kan få mere information på borger.dk/bestil-feriemidler
  • Hvis du har spørgsmål om ansøgningen, kan du ringe til hotline 70 12 80 85
PRESSEMEDDELELESE: Automatisk udbetaling af engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

Kilde / Logo: ATP

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen