SP ApS, der ejer diskoteket Retro i Helsingør, er af landsretten blevet frifundet for at have omtalt alkohol i reklamer på Facebook rettet mod unge. SP ApS oplyste i landsretten, at diskoteket havde et aldersfilter på sin Facebook-side, så unge under 18 år ikke kunne tilgå Facebook-siden.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte SP ApS for i en række Facebook-opslag at henvende sig til unge under 18 år med invitationer til diskoteksaftener, der indeholdt omtale af alkohol. Det skete blandt andet ved, at der stod ”16+” i opslagene. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at opslagene også var målrettet de 16-17-årige.

Byretten i Helsingør idømte virksomheden en bøde på 75.000 kroner for at have omtalt alkohol i 21 opslag, der bl.a. var rettet mod unge under 18 år.

I landsretten forklarede ejeren af SP ApS, at der var adgang for 16-17-årige til arrangementerne, men at de ikke kunne se opslagene med invitationerne på Facebook, da diskoteket havde valgt en aldersbegrænsning på 18 år på sin Facebook-side. Ifølge ejeren var markeringen ”16+” i annoncerne ment som en oplysning til gæster over 18 år om, at der også kunne være gæster på 16-17 år til stede ved arrangementerne.

Østre Landsret lagde direktørens forklaring i landsretten til grund og frifandt derfor selskabet:

”Landsretten finder på dette grundlag, at SP som udgangspunkt kunne gå ud fra, at brugerne opgav korrekt information om deres alder, og at Facebook således ikke gav personer under 18 år adgang til selskabets annoncer.”

Landsretten henviste til lovforarbejderne til markedsføringsloven, hvorefter erhvervsdrivende som udgangspunkt må kunne gå ud fra, at brugerne af et socialt medie giver korrekt information om deres alder ved oprettelse af profiler.

Facebook har bekræftet over for Forbrugerombudsmanden, at man skal være logget på Facebook for at kunne se Facebook-sider med aldersfiltre på. Et aldersfilter tillader kun brugere at se virksomhedens Facebook-side og dermed virksomhedens opslag, hvis brugeren mindst har den i filteret angivne alder ifølge brugerens aldersoplysninger ved oprettelse af brugerens Facebook-profil.    

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Efter landsrettens dom vil vi naturligvis tage højde for spørgsmålet om et eventuelt aldersfilter på virksomheders Facebook-sider, inden vi tager en sag op til behandling, selv om virksomhedernes opslag efter deres indhold synes at rette sig mod unge under 18 år.”

Lovgrundlag:

Efter markedsføringsloven § 11, stk. 2, må markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.

I lovforarbejderne til markedsføringsloven er anført:

”Hvis brugerne skal oplyse deres alder ved oprettelsen af en profil på det sociale medie, og det sociale medie på denne baggrund giver de erhvervsdrivende adgang til at vælge en aldersbegrænsning, når de opretter en side, må den erhvervsdrivende som udgangspunkt kunne gå ud fra, at brugerne giver korrekt information om deres alder.”

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen