Regeringen vil mandag mødes med partierne til drøftelse af håndteringen af de afghanere, der som lokalt ansatte på ambassaden i Kabul eller som tolke for Forsvaret har spillet en vigtig rolle for den danske indsats i Afghanistan.

”Regeringen har sagt fra start, at vi ikke lader nogen i stikken, og det står vi selvfølgelig ved. Vi vil gøre, hvad der skal til for at hjælpe de særligt udsatte afghanere, der har stået side om side med Danmark i Afghanistan. Jeg er glad for, at der bredt blandt Folketingets partier er opbakning til regeringens holdning. Som jeg tidligere har gjort klart, er regeringen klar til at hjælpe dem, der har hjulpet Danmark. Hvis der viser sig behov for at tilpasse tolkeaftalen for at sikre den nødvendige hjælp, så er regeringen fortsat fuldt indstillet på at drøfte det. Jeg er glad for, at vi nu kan fremrykke de politiske drøftelser på baggrund af interviews med lokalansatte i Kabul nu på søndag”, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

I skrivende stund har 40 nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul og 4 tolke som har bistået Forsvaret søgt om hjælp gennem den såkaldte tolkeaftale efter udmeldingen om den militære tilbagetrækning.

”Siden starten på vores indsats i Afghanistan har Forsvaret haft tre lokale ansat, og for nuværende har forsvaret ingen ansatte. Vi har taget hånd om de lokale afghanere, der er truede som følge af, at de har arbejdet sammen med de danske soldater i Afghanistan. De tolke som har bistået det danske forsvar i Afghanistan har været ansat af andre allierede lande. Situationen udvikler sig og regeringen følger den tæt. Skulle der komme flere henvendelser, så vil de selvfølgelig blive håndteret”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Behandlingen af de indkomne ansøgninger om støtte via tolkeaftalen er i fuld gang, og antallet af sagsbehandlere i den ansvarlige Task Force 13 er blevet opnormeret for at sikre en så hurtig og effektiv sagsbehandling som muligt.

Inden for de nærmeste dage vil der blive udsendt ekstra personale til ambassaden i Kabul, som allerede nu på søndag vil gennemføre individuelle interviews med nogle af de lokalansatte, der i løbet af den sidste tid har ansøgt om hjælp via tolkeaftalen, herunder om de eksisterende muligheder for ophold i Danmark.

Regeringen vil på den baggrund drøfte med Folketingets partier mandag eftermiddag, om hjælpen til de lokaltansatte er tilstrækkelig inden for rammerne af tolkeaftalen.

En central del af drøftelsen med de politiske partier bliver, hvilke afghanske ansatte der kan og skal være omfattet. De afghanske personalegrupper, der igennem tiden har haft tilknytning til Danmarks engagement i Afghanistan, spænder fra alt mellem korttidsansatte håndværkere til kontoransatte og tolke, der har gået patrulje med de danske soldater. Der kan således være stor forskel på både de enkeltes tilknytning til det danske engagement og deres risikoprofil.

For yderligere kontakt

Udenrigsministeriet: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeriet: presse@fmn.dk

PRESSEMEDDELELSE: Kronprinsparret besøger Polen den 25. november

Kilde / Logo: Udenrigsministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen