En forbruger, der har betalt for parkering til et forkert område, fordi han accepterede den fejlagtige områdekode, som Easy Parks app foreslog, er frifundet og skal ikke betale parkeringsbøden. Det har Højesteret netop afgjort. Forbrugerombudsmanden indtrådte i sagen for Højesteret til støtte for forbrugeren.

Parkeringsselskabet Apcoa Parkering Danmark er ikke berettiget til at opkræve en parkeringsbøde fra en forbruger, som havde parkeret sin bil i et andet parkeringsområde, end det som Easy Parks parkerings-app automatisk foreslog, da forbrugeren registrerede sin parkering i app’en.

Forbrugeren parkerede i juni 2018 sin bil i Aarhus i parkeringsområde 406. Betalingen foregik via parkerings-appen Easy Park. På app’en fik forbrugeren vist et gps-genereret kort med en markør, der placerede bilen på det sted, som mobiltelefonens gps-funktion havde videreformidlet til appen. Appen viste fejlagtigt, at bilen holdt i område 104, og forbrugeren accepterede parkeringen. App’en advarede ikke forbrugeren om at kontrollere, om det automatisk viste parkeringsområde svarede til bilens placering. Men i app’ens standardvilkår stod, at kunden skulle sikre sig, at en foreslået områdekode svarede til bilens placering.

I dommen skriver Højesteret:

”Højesteret finder under disse omstændigheder, at Apcoa Parking Danmark A/S må bære risikoen for, at [forbrugeren] ved anvendelsen af EasyPark-appen betalte for parkering i område 104 i stedet for område 406, og at Apcoa Parking derfor ikke kan fastholde den pålagte kontrolafgift for bilens parkering i område 406. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at det var angivet i de almindelige vilkår og betingelser for anvendelse af appen, at kunden skulle sikre sig, at den foreslåede områdekode svarede til den pågældende parkeringsplads.”

Forbrugeren, der er advokat, har selv ført sagen i alle tre instanser, og for Højesteret indtrådte Forbrugerombudsmanden til støtte for forbrugeren. Forbrugerombudsmanden gjorde blandt andet gældende, at Apcoa Parkering Danmark var ansvarlig for Easy Parks app, herunder dens indretning og oplysningerne i selve app’en.

Forbrugerombudsmanden fremhævede også for Højesteret, at Easy Parks app havde den tekniske begrænsning, at den under visse omstændigheder viste fejlagtige gps-placeringer, så forbrugeren fik en forkert opfattelse af bilens placering. Forbrugerens betaling for parkering i et andet område, skyldtes navnlig app’ens indretning. App’en oplyste ikke forbrugeren om risikoen for gps-placeringsfejl.

Højesterets dom ændrer Vestre Landsrets dom fra maj 2020, hvor forbrugeren tabte sagen.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Når et parkeringsselskab skilter med, at forbrugerne kan betale med en app, så må parkeringsselskabet også stå inde for, at app’en kan bruges efter hensigten. Det er ikke forbrugerens ansvar. Det har Højesteret nu slået fast.”

”Easy Parks app er indrettet, så det er meget nærliggende for forbrugeren bare at klikke ”Start”, uden at forbrugeren får et varsel om, at app’ens foreslåede parkeringsområde skal tjekkes af forbrugeren. Højesteret har fastslået, at Easy Park ikke kunne pålægge forbrugeren at bære risikoen for det fejlagtige områdenummer ved at skrive det i sine standardvilkår”

Se dommen her 

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden. Foto: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen