Som ét af de første tiltag for at styrke opkvalificeringen af ufaglærte, vil regeringen nu sætte gang i den såkaldte jobrotationsordning.

Nu skal ufaglærte medarbejdere med erhvervserfaring have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, mens deres virksomhed tager ledige ind som vikar i mellemtiden. I dag har man alene mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser, men altså ikke tage en egentlig uddannelse i regi af ordningen. Den mulighed har blandt andet Fagbevægelsens Hovedorganisation efterspurgt i lyset af, at brugen af ordningen er faldet med over 60 procent siden 2012.

Derfor afsætter regeringen en pulje på 30 millioner kroner, som offentlige og private arbejdspladser kan søge om at få tilskud. Tilskuddet skal dække de timer, hvor deres medarbejder er under uddannelse og en ledig arbejder som vikar. Virksomhederne kan ikke samtidig få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Der er således ikke mulighed for dobbelt tilskud, hvilket der har været eksempler på tidligere.

Forslaget om at udvide jobrotationsordningen er ét af i alt fire initiativer for i alt 100 millioner kroner, som regeringen vil bruge på opkvalificering her og nu. Midlerne stammer fra uddannelsesordningerne, der blev lavet i forbindelse med beskæftigelsesreformen fra 2014, og som ikke er blevet brugt. Når evalueringerne af de ordninger er afsluttet, vil regeringen lancere en egentlig opkvalificeringsreform.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Opkvalificering er en hjørnesten i denne regerings politik. Jeg vil have et paradigmeskifte i beskæftigelsespolitikken, hvor vi i stedet for bare at tage ydelserne fra folk sørger for at give dem de kompetencer, de har brug for til at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Nu tager vi det første skridt, og det glæder jeg mig til at drøfte med forligskredsen.

– For det er i mine øjne sund fornuft at ledige og ufaglærte medarbejdere i en periode kan “bytte plads”, så den ledige får mulighed for at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet, mens den ufaglærte medarbejder så kan få sig en erhvervsuddannelse. Det giver i vores øjne mening i en tid, hvor virksomhedernes efterspørger faglærte, og hvor vi samtidig skal sikre, at ufaglærte får kompetencer til at klare sig på et arbejdsmarked under hastig forandring.

PRESSEMEDDELELSE: Regeringen udvider ordning om jobrotation

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen