Forbrugerombudsmanden har politianmeldt selskabet AIR-TECH.dk ApS for vildledende markedsføring. Virksomheden har ikke kunnet dokumentere, at en luftrenser har den positive effekt mod corona-virus, som den har fremhævet i sin markedsføring.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at det var vildledende, da AIR-TECH.dk ApS annoncerede med, at virksomhedens luftrenser, MAC500s, kunne begrænse smitte med corona-virus. Forbrugerombudsmanden har derfor anmeldt virksomheden til politiet for at have overtrådt markedsføringsloven.

AIR-TECH.dk ApS indrykkede i marts 2020 en annonce for luftrenseren i annoncetillægget ”Sundhed og Helse” i dagbladet Politiken. Det fremgik af annoncen, at luftrenseren kunne fjerne corona-virus fra luft og overflader, samt at luftrenseren kunne forebygge og formindske corona-smitte. AIR-TECH.dk ApS har desuden markedsført luftrenseren på sin facebookside og på sin hjemmeside. Det omfatter påstande som:

”Dansk producent fjerner Corona-virus fra luft og overflader” og ”STOP COVID-19 from SPREADING – effective infection rate reduction”

Forbrugerombudsmanden har modtaget flere klager over virksomhedens markedsføring og derfor bedt AIR-TECH.dk ApS om at dokumentere sine påstande. Virksomheden har sendt omfattende dokumentation til Forbrugerombudsmanden. Miljøstyrelsen har bistået Forbrugerombudsmanden med at vurdere dokumentationen, som ifølge styrelsen ikke er tilstrækkelig til at underbygge markedsføringen.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Markedsføringsloven pålægger virksomhederne at kunne dokumentere oplysninger om faktiske forhold. Virksomheder skal derfor kunne dokumentere de oplysninger om et produkts fortræffeligheder, som de anvender i markedsføringen.”

”Forbrugerne skal kunne stole på de udsagn om produkters egenskaber, de møder i reklamer. Virksomhederne må ikke overdrive. Gør de det, vildleder de forbrugerne, og det er strafbart.”

Lovgrundlaget:

Markedsføringslovens § 5 har følgende ordlyd:

”§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.
Stk. 2. Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:
1) Produktets eksistens eller art,
2) de væsentligste egenskaber ved produktet,
[…]”

Markedsføringslovens § 13 har følgende ordlyd:

”§ 13. Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.”

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen