Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget besluttede på deres møde i dag at uddele tilskud fra Turismepuljen til en hjemmeside om hesterelaterede oplevelser og fra Kulturpuljen til et undervisningsforløb om kinesisk kultur og traditioner.

PRESSEMEDDELELSE: Støtte til ny hesteportal i Guldborgsund
Søholt Gods. Sæson start på ridekort. Foto: Ingrid Riis

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget besluttede på deres møde i dag at uddele tilskud fra Turismepuljen til en hjemmeside om hesterelaterede oplevelser og fra Kulturpuljen til et undervisningsforløb om kinesisk kultur og traditioner. 

Turismepuljen: Webportal for hesteoplevelser i Guldborgsund

Det er foreningen Ferierytter, som vil udvikle en hjemmeside til at formidle hestekulturen i Guldborgsund og dermed fremme interessen for og forståelsen af områdets attraktioner og de fællesskaber, som knytter sig til hestekulturen – og dermed understøtte landdistriktsudviklingen.

Foreningen har siden opstarten arbejdet konstruktivt og effektivt med at skabe forbindelser og relationer imellem de aktører, som arbejder med ridning og heste, både professionelt og i fritidsregi, og har både deltaget i og selv afholdt konferencer, aktiviteter og events, der har styrket omverdenens fokus på hestekulturen i Guldborgsund og Lolland-Falster.

Kulturpuljen: Danmark/Kina kulturudveksling

Foreningen LF-Future vil gennem undervisningsforløb på 3.-9. klassetrin give eleverne kendskab til og indsigt i Kina, kinesisk sprog, dyder, kultur og traditioner. Undervisningsformen har med succes tidligere været afprøvet på Sydfalster Skole og Sophieskolen i skoleåret 2018/2019.

Forløbene kan være med til at understøtte dannelsesindsatsen i Guldborgsund ved gennem en øget indsigt i og forståelse af den kinesiske kultur at give et større udsyn til verden generelt, og mere konkret til de muligheder der kan ligge i relationer til Kina. Derudover kan forståelsen for Kina – både kulturelt/historisk og i et samfundsmæssigt perspektiv – være med til at tilføje perspektiv til synet på Kina som sådan og relationerne Danmark/Europa og Kina imellem.

PRESSEMEDDELELSE: Støtte til ny hesteportal i Guldborgsund

Kilde / Logo: Guldborgsund Kommune. Foto: Ingrid Riis

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen