Prisen for at bygge en ny sengebygning på Nykøbing F. Sygehus har vist sig at blive væsentligt dyrere, efter tilbuddene på byggeriet er kommet ind. Regionsrådet har derfor besluttet at annullere udbuddet – og lave et nyt udbud i 2023.

PRESSEMEDDELELSE – Ukraine-krigen udskyder sygehusbyggeri

Det har sin årsag i Ruslands krig mod Ukraine og covid-19-pandemien. Byggebranchen har udfordringer med lange leveringstider, prisstigninger på byggematerialer og mangel på faglært arbejdskraft. Energipriserne er høje. Det krigsramte Ukraine er en af verdens store udbydere af stål, og det får verdensmarkedspriserne til at stige.

– Det er virkelig træls, men priserne er 187 millioner kroner højere end forventningen var for bare kort tid siden. Vi finder det derfor nødvendigt at annullere det nuværende udbud og lave et nyt udbud i 1. halvår 2023, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

– Det er vigtigt at fastslå med syvtommersøm, at vi stadig vil gennemføre den fulde udbygning og moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus, herunder også bygge en ny sengebygning. Det er vigtigt for at sikre et godt og fremtidssikret sygehus for vores borgere og medarbejdere på Lolland-Falster og i Sydsjælland. Derfor vil byggeriet af sengebygningen blive genudbudt i 2023, siger Heino Knudsen.

Det var oprindeligt forventet, at sengebygningen skulle koste 293 millioner kroner, men selv med det billigste tilbud ender prisen på cirka 480 millioner kroner.

Byggeriet skal styrke Nykøbing F. Sygehus som akutsygehus og skabe mere moderne faciliteter for patienter, personale og pårørende med bl.a. enestuer. Den første af to etaper af moderniseringen af sygehuset er færdig og i brug.

FAKTA
Moderniseringen af Nykøbing F. Sygehus

Nykøbing F. Sygehus, der er bygget i 1950’erne, er i gang med en massiv udbygning til et moderne akutsygehus for 150.000 borgere på Lolland, Falster og i Sydsjælland. Sengeafdelingerne flytter fra den gamle del af sygehuset til nye sengebygninger.

 • Første etape blev færdig i 2018, hvor en ny sengefløj med 85 enestuer med eget bad og toilet blev taget i brug. De tre etager rummer akutafdeling, intensivafdeling og afdelinger for hjertepatienter og mave-tarmpatienter.
 • Næste etape (fase 2) har en samlet anlægsbevilling på cirka 769 mio. kroner (2020-2028):

  Følgende er gennemført:
  Nedrivning af boligblok
  Etablering af ny tunnel

  Kommende projekter:
  Bygning i seks etager, der skal rumme seks af sygehusets sengeafdelinger med i alt 162 enestuer. I stueetagen placeres børneafdelingen. Kælderen skal bl.a. rumme en fuldautomatisk sengevask
  Bygning med nye operationsstuer og CT-scanner til Akutafdelingen
  Renovering af eksisterende bygninger
  Etablering af helipad.
PRESSEMEDDELELSE – Ukraine-krigen udskyder sygehusbyggeri

Kilde / Logo / Foto: Region Sjælland

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen