Selskaberne Repay Finance ApS (der har markedsført sig under navnet Turbolån) samt Bonuslån ApS er gået konkurs. Forbrugerombudsmanden råder forbrugere, som har optaget lån hos et af de to selskaber, og som ikke mener, at de var kreditværdige på tidspunktet for kreditgivningen, til hurtigst muligt at kontakte kurator i konkursboerne.

Forbrugerombudsmanden har konstateret, at de to selskaber ikke har foretaget kreditværdighedsvurderinger i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 7 c i flere sager, som Forbrugerombudsmanden har behandlet.

Oplysningerne i eSKAT viste, at låntagerne ikke var kreditværdige, da selskaberne bevilgede lånene.

Selskabernes långivning medførte eller forværrede således låntagernes overgældsætning. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var låneaftalerne derfor ugyldige.

Selskaberne havde derfor ikke krav på betaling af renter og gebyrer, men kun på tilbagebetaling af lånets hovedstol fratrukket eventuelle indbetalinger fra låntageren.

Forbrugere, der har optaget lån hos Turbolån eller Bonuslån, og som ikke mener, at de var kreditværdige på tidspunktet, hvor de fik bevilliget lånet, bør hurtigst muligt kontakte kurator i konkursboerne med dokumentation for deres økonomiske situation på tidspunktet for indgåelsen af lånet.

Forbrugerombudsmanden har været i kontakt med kurator i konkursboerne, advokat Nicolai Christen Dyhr, Horten Advokatpartnerselskab. Kurator har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at der er oprettet en særlig mailadresse, som forbrugere med indsigelser bedes skrive til: kurator@horten.dk”

Pressekontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat: 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen