På kun et år er det lykkedes Kobberbakkeskolen i Næstved at skære hele 10 mio. kr. af det underskud, som skolen har båret på det seneste år. Samtidig er sygefraværet faldet markant.

PRESSEMEDDELELSE: Underskud er nedbragt fra 12 til 2 millioner kroner på et år på Kobberbakkeskolen

Klaus da Cunha, skoleleder på Kobberbakkeskolen. Foto: Næstved Kommune.

En kulegravning af økonomien på Kobberbakkeskolen i vinteren 2018 og foråret 2019 viste, at skolen kunne forvente et underskud på 13,8 mio. kr. i slutningen af skoleåret. Heraf var 2,1 mio. kr. overført underskud fra skoleåret forinden, dvs. 2017/2018. Det reelle underskud ved daværende års afslutning blev 12,2 mio. kr.

Nu er skoleåret 2019/2020 slut, og Kobberbakkeskolen kan klappe sig selv på skulderen over at have nedbragt underskuddet til 2 mio. kr. Det er en reducering på over 10 mio. kr.

– Jeg er pivstolt over, at det er lykkedes os at finde de gode og holdbare løsninger sammen med medarbejderne. Alle på Kobberbakkeskolen har gjort sig umage og har stået på tæer for at få enderne til at nå sammen. Det kræver mod og vilje hos både medarbejdere og ledere at rykke så markant og tæt sammen om opgaverne, og jeg er fuld af beundring og taknemmelighed over, at vi er lykkedes så flot, lyder det fra skoleleder på Kobberbakkeskolen, Klaus da Cunha.

Hård og konsekvent opbremsning

Ved den økonomiske kulegravning i vinteren/foråret 2019 blev der estimeret et forventet underskud på Kobberbakkeskolens regnskab på 13,8 mio.kr. heraf var de 2,1 mio. kr. overført underskud fra skoleåret 2017/18.

På baggrund af den hårde og konsekvente opbremsning, der blev foretaget startende med indkøbsstop i februar 2019 og efterfølgende konsekvent omplacering af resurser, når medarbejdere stoppede i utide, lykkedes det at gå ud af året med et underskud på 12,2 mio. kr.

– Planlægningen af indeværende års drift blev gennemført med benhårde prioriteringer, og der blev altså reduceret kraftigt på stort set alt, hvad der ikke var lovbundet nødvendigt. Dette skete i et samarbejde med skolens ansatte gennem V-MED og blev tiltrådt af skolebestyrelsen, fortæller Klaus da Cunha.

I løbet af indeværende år er der gennemført en række tilpasninger, ved – som under opbremsningen i foråret 2019 – at omorganisere medarbejderresurserne i forbindelse med opsigelser i det omfang det kunne lade sig gøre.

Derudover har ledelsen undladt at anvende de ekstratildelinger, skolen har fået i løbet af året. Det drejer sig om en opretning af en fejl fra skolens første leveår på lidt over 1 mio. kr. samt et godt 1 mio. kr., som udgjorde skolens andel af de 5 mio. kr., som var besluttet fordelt mellem skolerne.

Skolen blev også tilgodeset af byrådet, der bevilgede 3 mio. kr. til nedbringelse af gælden, så alt i alt har skolen modtaget godt 5 mio. kr. som er anvendt til gældsafvikling.

Alle er rykket sammen i bussen

Sygefraværet blandt medarbejderne på Kobberbakkeskolen er desuden faldet markant.

I februar 2018 og 2019 var sygefraværet således på 8,9 % og 7,9 %, mens det i februar 2020 var nede på 5,0%.

I juni og juli 2020 var sygefraværet nede på 3,5% og 1,9 %, hvilket kan ses som et tegn på, at alle er rykket sammen i bussen, og at indsatsen med at reducere såvel økonomi som sygefravær, er gjort på en måde, som alle har kunnet se sig selv i.

– Jeg har i mit arbejde som skoleleder på Kobberbakkeskolen fra starten lagt vægt på åbenhed, tillid og tydelighed retning og kommunikation. Og så har det været altafgørende for mig at sende signalet om, at vi skal lave skolen sammen – elever, forældre, medarbejdere og ledelse. Det, synes jeg, at vi, med dette flotte resultat, har vist, at vi kan, og i det kommende skoleår tager vi de næste skridt ind i et tættere samarbejde, når vi bliver UNICEF Rettighedsskole, lyder det afslutningsvis fra skoleleder Klaus da Cunha.

Kontakter

Klaus da Cunha, skoleleder på Kobberbakkeskolen, tlf. 2117 2711, mail: kbang@naestved.dk

PRESSEMEDDELELSE - Næstved Kommune - Logo

Kilde / Logo / Foto: Næstved Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen