Mangor & Nagel Arkitekter og Tegnestuen Vandkunsten har vundet en spændende arkitektopgave, hvor de skal tegne fem karréer med 500 bæredygtige boliger i Søndre Havn, Køge. Projektet kommer til at udgøre et helt nyt kvarter med moderne boformer.

PRESSEMEDDELELSE: Arkitekter udpeget til 500 nye bæredygtige boliger med unik beliggenhed ud til Køge Kyst

Mangor & Nagel Arkitekters opgave omfatter tre sydligt orienterede karréer med 300 leje- og ejerboliger i første række til den naturskønne strandeng. For at fremme diversiteten tilknyttes endvidere Tegnestuen Lokal. I stueetager etableres udadvendte boligfællesskabsfunktioner samt ca. 1.000 m2 detail og erhverv. Mangor & Nagel Arkitekter skal også stå for den 10.000 m2 store kælder samt landskabsopgaven med udformningen af gårdrum og grønne kiler, mens SLA Arkitekter varetager engkantzone og bygader.

Tegnestuen Vandkunsten har fået tildelt den nordlige del af det nye kvarter bestående af to tilstødende byggefelter med i alt 200 leje- og ejerboliger direkte ud til Køge Havn. Ligesom for den sydlige etape står Vandkunsten også for landskabsopgave, for at etablere 1.000 m2 erhverv, samt udadvendte fællesrum til benyttelse for den enkelte karré og hele kvarteret. Der etableres også 7.000 m2 sammenhængende kælder. De to tegnestuer vil samarbejde om den endelige udformning af de nye boliger og byrum, så der sikres en stærk arkitektonisk, materialemæssig og bymæssig sammenhæng.

PensionDanmark er bygherre for det samlede projekt, der er udviklet i samarbejde med udviklingsselskabet Køge Kyst P/S, og kommer til at omfatte både lejeboliger og projektsalgsboliger. Det er Enemærke & Petersen, der efter planen bliver entreprenør på byggeriet, og Oluf Jørgensen A/S er valgt som ingeniør og projekteringsleder på både den sydlige og nordlige etape. PensionDanmarks adm. direktør Torben Möger Pedersen udtaler:

”Det er meget spændende at udvikle et helt nyt kvarter midt i byen med stranden, havnen og havet som nærmeste naboer. Vi har valgt det bedste fra de to tegnestuer, og baseret på vores nye boligplatform med meget diversificerede boliger, vil vi skabe attraktive byrum med værdiskabende boliger og erhvervslejemål. Det er målet at byggeriet skal DGNB-bæredygtighedscertificeres i kategorien Guld.”

Arkitekt og partner fra Mangor & Nagel Claus Smed Søndergaard udtaler:

”Byggefelternes helt særlige placering mellem strand og gammel industrihavn, giver det nogle fantastiske muligheder for at skabe nye boliger der på én gang er urbane og i tæt kontakt med naturen. Sammen med det organisatoriske set-up og den samarbejdsvilje vi træder ind i skaber det ganske enkelt optimale betingelser for at generere en ambitiøs byudvikling. Vi glæder os meget til at komme i gang.”

Arkitekt og partner fra Tegnestuen Vandkunsten Jan Albrechtsen udtaler:

’’Det er en helt særlig glæde for os på Vandkunsten, at vi er udvalgt til at være en del af det samarbejde, der skal afslutte det store byudviklingsområde på Sdr. Havn. Vi har været med helt fra starten og været en aktiv medspiller i hele områdets hidtidige udvikling. PensionDanmark har søsat et ambitiøst og tværfagligt projektsamarbejde med en ligeså ambitiøs ambition om at udvikle bydelen til et sammensat boligområde, med særligt fokus på fællesskaber og bæredygtighed. Vi glæder os til at bidrage til mangfoldigheden i området og i al ydmyghed bidrage med vores erfaring, og med innovative løsninger til de nye livsstilsboliger på Sdr. Havn’.’

Pension Danmark og Køge Kyst P/S har store ambitioner om at skabe et levende, mangfoldigt og bæredygtigt nyt byområde, der ligeledes får en meget høj miljøprofil. Projektet vil blive gennemført i særdeles høj arkitektonisk og materialemæssig standard, med vægt på levende og grønne kantzoner, aktive underetager og stærke fællesskaber. Der etableres 2-3.000 m2 forskellige nyskabende fællesrum i stueetagerne og 1.500-2.000 m2 publikumsorienteret erhverv. BRIQ Arkitekter og Andel har stået for det indledende værdiprogram hertil.

Tove Skrumsager Frederiksen, projektdirektør i udviklingsselskabet Køge Kyst P/S udtaler:

”Vi har altid et meget tæt samarbejde med bygherrer, tegnestuer og rådgivere, for i Køge Kysts kvalitetsmodel gælder særlige forhold om arkitektonisk kvalitet, om bæredygtighed, byliv og diversitet, når man bygger i Køge Kyst. Men det er første gang, vi sidder så mange omkring bordet i så stort et projekt med fem karréer på én gang, og det samarbejde forventer jeg mig meget af. Jeg tror, at to plus to giver fem, og at vi kommer i mål med et helt unikt projekt og en ny måde at bygge kvarterer på.”

Fakta

Byggeriet omfatter 5 boligkarreer i alt, ca. 45.000 m2 – heraf ca. 43.000 m2 boliger inkl. fællesfaciliteter og ca. 2.000 m2 publikumsorienteret erhverv, herunder butikker, caféer mv. Der opføres i alt ca. 17.000 m2 kælder, der skal rumme ca. 450 P-pladser. Det nye byggeri skal have bæredygtighedscertificeringen DGNB i kategorien Guld.

PRESSEMEDDELELSE: Arkitekter udpeget til 500 nye bæredygtige boliger med unik beliggenhed ud til Køge Kyst

Kilde / Logo / Foto: PensionDanmark

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen