Koncernchef i forsikringsselskabet If, Morten Thorsrud, forudser, at mange kan have forkerte forsikringsdækninger efter coronatiden. Samtidig med, at han i dag præsenterer andet kvartals resultat, opfordrer han både virksomheder og privatpersoner til at kontakte forsikringsselskabet for at tjekke sine forsikringer. Nye tal fra Nordens største forsikringsselskab viser også, at folks rutiner er på vej tilbage til normalen, efter den voldsomme opbremsning i marts.

PRESSEMEDDELELSE: Mange kan være fejlforsikret nu

Morten Thorsrud, koncernchef i If Skadeforsikring.

– En af vore vigtigste opgaver er at være gode rådgivere for vores kunder. Den sidste tid har vi set flere eksempler på, at kunderne ikke er rigtigt forsikret efter coronaens første fase, derfor kommer vi med denne opfordring, siger Ifs koncernchef, Morten Thorsrud.

– Nogle virksomheder har oplevet kraftig øget omsætning, som ændrer deres forsikringsbehov, mens andre har måtte afskedige folk. I forårets og sommerens løb har mange folk valgt at modernisere boligen, købt ny bolig eller sommerhus. Der er sket store forandringer hos mange familier, og det er vigtigt, at vi er med til at sikre, at kunderne er korrekt forsikret, siger Morten Thorsrud.

Godt resultat i andet kvartal

If fremlægger i dag sit kvartalsresultat efter én af de mest turbulente perioder i nyere tid. Koncernchefen mener, at tiden vi har lagt bag os viser, hvor vigtigt det har været med solide forsikringsselskaber, som har kunnet hjælpe kunderne gennem en vanskelig situation.

– I andet kvartal havde vi store udgifter knyttet til rejseforsikring. Samtidig førte mindre trafik på vejene til færre motorskader. Opgjort i summer udlignede disse poster i det store hele hinanden. Vi har imidlertid genforsikring på vores rejseforsikringer, hvilket bevirker, at dele af vores tab på rejseforsikringer, bliver dækket ind. Det er baggrunden for, at vi kan fremlægge et særdeles godt resultat for andet kvartal, siger koncernchef Morten Thorsrud.

Koncernresultatet for andet kvartal

Ifs resultat for andet kvartal 2020 viser en fortsat stærk fremgang for Nordens største forsikringsselskab samtidig med, at pandemien sætter et tydeligt præg.

  • Combined ratio for andet kvartal 2020 er 80,5 (83,0 % i andet kvartal 2019). For første halvår 2020 samlet er combined ratio 82,1 (84,7 % i 2019).
  • Teknisk resultat for andet kvartal er 2 316 MSEK (1 982). For første halvår er teknisk resultat 4 239 MSEK (3 515).
  • Præmieindtægter i andet kvartal var 11 867 MSEK (11 956). I første halvår samlet var koncernens præmieindtægter 30 347 MSEK (29 151).
  • If har totalt en præmievækst på 2,7 % for andet kvartal og 5,2 % for første halvår. Koncernen har god vækst i hele Norden. Væksten i andet kvartal var præget af corona-effekter som lavere omsætning for en række erhvervskunder og markant salgsnedgang i nye biler i samtlige nordiske lande.
  • Investeringsresultatet for andet kvartal var på 536 MSEK (719). For første halvår 2020 var investeringsresultatet 148 MSEK (1 407).

Det danske resultat

If fortsætter den gode vækst på det danske marked igen i dette kvartal, til trods for corona-situationen.

  • Præmieindtægter i andet kvartal var 723 MDKK (mod 661 MDKK i andet kvartal 2019). For første halvår samlet var præmieindtægten i Danmark 2 230 MDKK (1 990).
  • Teknisk resultat endte på 12 MDKK (56 MDKK i andet kvartal 2019). For første halvår var det tekniske resultat 115 MDKK (146).
  • Combined ratio er på 98,5 i andet kvartal (92,6 %) og 92,7 % (90,4 %) for første halvår samlet.

Mange rejseforsikringssager

Tal fra If viser med al tydelighed, hvad der skete, da store dele af Norden blev lukket ned i marts. Biltrafikken stoppede brat op i hele Norden, men nu er mængden af anmeldte skader i trafikken igen tilbage på normalt niveau.

– I og med at mange bruger – og har brugt – bilen under årets sommerferie, kan den samlede skadesstatistik komme til at ligge på niveau med et normalt år, til trods for den betydelige reduktion i biltrafikken tidligere på året. Samtidig har vi gennem foråret og sommeren på nordisk plan registreret et usædvanligt højt brugtbilsalg og en fordobling i salget af bådforsikringer. Det er først sidst på året, at vi virkelig vil se den reelle effekt af nedlukningen, siger Ifs koncernchef.

Efter første halvår har If modtaget cirka 53.000 anmeldelser på rejseforsikring i Norden, som er knyttet til corona. Størstedelen er fra norske kunder og over 80 % af sagerne er afbestillinger. Den samlede udgift for de cirka 53.000 rejseforsikringsskader er indtil videre på over 290 millioner kroner.

Kilde / Logo / Foto: If Skadeforsikring

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen