Den første mærkningsordning i verden for digital ansvarlighed er nu på gaden, og flere virksomheder har allerede fået mærket. D-mærket, som Industriens Fond sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk står bag, skal gøre it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse til en styrkeposition for danske virksomheder, og interessen for det nye mærke er allerede stor.

PRESSEMEDDELELSE – Verdens første mærke for digital ansvarlighed er klar til brug

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, så vi skal også være i top, når det gælder it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Det er nødvendigt, hvis forbrugerne skal bevare tiltroen og tilliden til digitaliseringen, og virksomhederne skal forblive konkurrencedygtige. Med D-mærket får danske virksomheder nu, som de første i verden, en unik mulighed for at sende et klart signal til omverdenen om, at de prioriterer datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik- og det skal skabe værdi for virksomhederne og tryghed til forbrugerne, siger direktør for D-Mærket, Mikael Jensen.

-Forbrugere og virksomheder bruger allerede mærker, når de beslutter sig for at købe produkter inden for f.eks. fødevarer, miljø, legetøj, elektronik, bygninger, nethandel og underholdning. D-mærket er det første mærke af sin art i verden, der kobler it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse i ét og samme mærke. Med D-mærket giver vi virksomhederne mulighed for at vise deres kunder og samarbejdspartnere, at de tager digitalt ansvar.

Der er ét mærke, men antallet af kriterier, som virksomhederne skal leve op til, varierer afhængig af virksomhedens størrelse og dens anvendelse af data og it, og derfor er D-mærket relevant for alle virksomheder, fra den lille selvstændige til de allerstørste med flere tusind ansatte. D-mærket guider virksomhederne til nemmere at få overblik over, præcis hvad de skal leve op til.

Gevinsten ved at have D-mærket er den samme for alle virksomheder, det handler om at gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige, forklarer programchef for Industriens Fonds cyberprogram Malene Stidsen:

-Det vi gerne vil med D-mærket, er at gøre digital tryghed og tillid til et positivt konkurrenceparameter og en dansk og europæisk styrkeposition. At styrke danske virksomheders konkurrenceevne er et kerneområde i Industriens Fonds cyberindsats, og derfor er vi også rigtig glade for, at det er lykkes at samle så mange stærke aktører bag D-mærket. Med D-mærket får virksomheden nogle væsentlige fordele i en verden, hvor det i stigende grad betyder noget for os som individer og som organisationer, at der er styr på data, systemer og processer.

Flere virksomheder har fået mærket

Før D-mærkets officielle lancering har over 50 virksomheder taget hul på processen med at leve op til D-mærkets kriterier. En af de virksomheder, der arbejder på at få D-mærket, er designvirksomheden ViSSEVASSE. Deres motivation til at blive D-mærket er at få styr på processer og arbejdsgange indenfor datasikkerhed, for at sikre virksomhed og kunder bedst muligt:

-Det er min overbevisning, at mange virksomheder ikke har nok fokus på området og som derfor kan lære af denne proces og få en øget opmærksomhed på datasikkerhed, siger direktør i ViSSEVASSE Karsten Noel Poulsen.

En af de første virksomheder som har gennemgået tilsynsprocessen og er tildelt D-mærket er sure’it, som er en it-rådgivningsvirksomhed:

-I forhold til den proces vi har været igennem, kan vi i høj grad se os selv i de kriterier, der er fastsat til en lille virksomhed som vores og det har været positivt og lærerigt på den måde, at vi har igangsat mindre tekniske foranstaltninger for at leve op til de stillede krav siger partner i sure’it Per U. Nielsen.

Softwareudviklingsvirksomheden Lexoforms, som også er tildelt D-mærket, ser mærket som en mulighed for at skabe merforretning, da det blåstempler virksomheden som en troværdig og seriøs leverandør, siger partner og CIO for Lexoforms Jacob Overby:

-Vi har hele tiden ment, at god dataetik skal ses som et konkurrenceparameter, bl.a. i forbindelse med at man som virksomhed har styr på de persondata man opbevarer og behandler. Det kan D-mærket være med til at signalere og underbygge endnu mere.

D-mærket er også for store sikkerhedsleverandører som Dubex, der allerede er ISO-certificerede og får udført årlige it-revisionserklæringer:

– Generelt bruger vi vores forskellige certificeringer aktivt til at understøtte vores forretning og være med til at dokumentere sikkerheden omkring vores services, og forventer også at D-mærket vil bidrage positivt og være med til at differentiere Dubex fra vores konkurrenter, siger Jacob Herbst CTO & partner i Dubex.

Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk. D-mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat organisation.

Netop det brede samarbejde er vigtigt for at sikre, at virksomhederne tager mærket til sig, siger Mikael Jensen:

-D-mærket er et godt eksempel på et tværgående samarbejde om konkrete løsninger og den fortsatte opbakning fra den stærke gruppe af samarbejdspartnere bliver helt central, nu når vi går i gang med at udbrede mærket og bidrage til et løft i it-sikkerheden og den ansvarlige dataanvendelse i dansk erhvervsliv, hvor potentialet for forbedring er stort, ikke mindst blandt de små og mellemstore virksomheder.

Fakta

Om D-mærket:

 • D-mærket er relevant for alle typer af virksomheder.
 • D-mærket tildeles virksomheder og ikke specifikke produkter og tjenester.
 • D-mærket består af 8 overordnede kriterier som dækker it-sikkerhed, persondatabeskyttelse, kunstig intelligens og dataetik.
 • D-mærkets tilpasses den enkelte virksomhed, så en mindre virksomhed f.eks. en låsesmed ikke skal leve op til de samme antal kriterier, som en stor it-virksomhed.
 • Det er gratis for virksomhederne at komme i gang og anvende D-mærkets digitale selvevalueringsværktøj, men der er årlig betaling for at få selve mærket.
 • Prisen for D-mærket afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse og dens anvendelse af data og it.
 • Læs mere på D-mærkets hjemmeside (opdateres med mere information den 22. september 2021).
 • D-mærket er baseret på anerkendte, internationale rammeværker fra europæiske og nationale råd, udvalg og arbejdsgrupper, så mærket kan udbredes på europæisk plan og i større grad til internationalt orienterede virksomheder.

Organisation

 • Industriens Fond står bag D-mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk. D-mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat organisation.
 • For at sikre virksomhedsforankring består styregruppen, udover DI, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk, af udpegede virksomhedsrepræsentanter samt observatører fra Industriens Fond og Erhvervsstyrelsen.
 • Mærkningsordningen for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse går under navnet ”D-mærket” på dansk og ”D-seal” på engelsk.
 • Industriens Fond har bevilget 18 mio. kr. til mærkningsordningen som en del af Industriens Fonds cybersikkerhedsindsats. Læs mere her.
 • For at sikre, at D-mærket bygger på ”best practice” i virksomhederne, og den nyeste forskning og ekspertviden, er der nedsat et ”advisory board” på over 20 medlemmer. Advisory boardets medlemmer har kompetencer indenfor it-sikkerhed, jura, privatlivsbeskyttelse, virksomhedshensyn, forretningsmodeller, gennemsigtighed og kunstig intelligens.

Yderligere oplysninger fås hos presse- og kommunikationschef i Industriens Fond Anders Brandtoft, ab@industriensfond.dk tlf. 31122743.

PRESSEMEDDELELSE – Verdens første mærke for digital ansvarlighed er klar til brug

Kilde / Logo: Industriens Fond

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen