Mandag morgen ringer det ind til Uge Sex – Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne, hvor mere end halvdelen af danske skoleelever deltager. Men alt for få lærere føler sig godt klædt på til den opgave, lyder det i et fælles debatindlæg i Politiken i dag fra Danske Skoleelever, Lærerstuderendes Landskreds og Sex & Samfund.

Evalueringen af Faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, som blev offentliggjort for præcist et år siden, viser, at kun en fjerdedel af de lærere, der har undervist i seksualundervisning i grundskolen, føler sig fagligt godt klædt på til at varetage undervisningen, og kun 13 % af de adspurgte lærere, som har undervist i seksualundervisning, har gennemført et seksualundervisningskursus på læreruddannelsen.

Og derfor duer det ikke, at seksualundervisningen ligger som et frivilligt kursus på læreruddannelsen. Det er en kæmpe udfordring, at vi i 2020 står med en læreruddannelse, som reelt ikke klæder fremtidens lærere på til at undervise i den virkelighed, som de lærerstuderende kommer ud til på skolerne efter endt uddannelse, lyder det samstemmende fra de tre organisationer.

Thea Enevoldsen, Formand for Danske Skoleelever siger:

– Det er vigtigt at pointere, at seksualundervisning i grundskolen er mere og andet end kondomrulning på et kosteskaft. Og lærens rolle i at sikre, at eleverne i skolen rummes og trives, som dem de er, skal sikres hele året, ikke blot i Uge Sex. Det handler om at spotte, når elever mobbes med deres krop og når elever udskammes for at være den, de er. Det handler om at læreren har trygheden i at undervise børn i et fag, hvor store og vigtige emner som selvværd, identitet og venskab hurtigt kan komme på tavlen.

Rasmus Holme, Forperson i Lærerstuderendes Landskreds siger:

– Normkritik skal være en del af læreruddannelsens didaktiske og pædagogiske grundlag i både undervisningsfagene og de pædagogiske fag, så fremtidens skolelærere bliver rustet til at levere normkritisk praksis og understøtte inkluderende fællesskaber. Fremtidens folkeskolelærere skal være bevidste om repræsentation i forhold til fx køn, etnicitet, seksualitet og baggrund i deres valg af pensum i alle skolens fag og sikre, at alle børn i alle dele af skolens hverdag føler, at der aktivt bliver skabt plads til dem.

Bjarne B. Christensen, Generalsekretær i Sex & Samfund, siger:

– Selvom en stor del af løsningen findes på læreruddannelsen, så er det bestemt ikke nok i sig selv. Derfor handler det også om det miljø, som venter de kommende lærere ude på skolerne. Hvordan skal man undervise i seksualundervisning, hvis der ikke er timer til faget, hvis skoleledelsen ikke er bevidste om fagets omfang, hvis lærerne ikke får mulighed for efteruddannelse eller hvis der ikke er en ældre lærer med erfaring i seksualundervisning at spørge til råd? Der er behov for at styrke den ledelsesmæssige organisering og ansvarsfordeling i relation til seksualundervisning på de enkelte skoler. I hver kommune skal der stilles krav om udarbejdelse og iværksættelse af en lokal plan for seksualundervisning på skolerne, og seksualundervisningen skal styrkes ved at afsætte et minimum af faste timer til undervisningen.

PRESSEMEDDELELSE: Danske Skoleelever, De Lærerstuderende og Sex & Samfund – Børnene taber, når vi ikke uddanner lærere i normkritik

Kilde / Logo: Sex & Samfund

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen