Når de små klasser møder i skole i dagene efter påske, kan de få glæde af et nyt undervisningsmateriale udviklet af Røde Kors og finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Når de små klasser møder i skole i dagene efter påske, kan de få glæde af et nyt undervisningsmateriale udviklet af Røde Kors og finansieret af Novo Nordisk Fonden. Materialet skal gøre eleverne og lærerne i stand til sammen at bearbejde og perspektivere de stærke og ubehagelige indtryk, som corona-krisen har påført børnene.

”Røde Kors har en lang tradition for at arbejde med de psykosociale følger af katastrofer, krige og kriser som den, vi er midt i lige nu – mental sundhed er en af de vigtigste forudsætninger for, at et samfund hurtigt kan komme på ret køl. Alle disse erfaringer afspejler sig i det materiale, som vi nu har lavet,” siger afdelingschef Klaus Nørskov, Røde Kors.

Alle børn har haft en unormal hverdag afskåret fra venner og mange af de kendte holdepunkter. Nogen har måske oplevet at familiemedlemmer har været syge eller kender nogle, som har været indlagt. Andre vil have haft forældre, der har knoklet i sundhedssystemet, hvor sygdom og bekymring har fyldt meget. Nogle vil have oplevet et højt stressniveau i familien med flere konflikter og vigende overskud.

Det er vigtigt, at der bliver samlet op på alle disse svære situationer, som eleverne har oplevet og lærerne vil oftest være den første voksne uden for familierne, som snakker med børnene om det, de har oplevet. Samtidig har børnene brug for at tale med hinanden om det de har oplevet og erfare, at de ikke er alene med deres tanker og svære oplevelser.

Det nye undervisningsmateriale består af et samtaleforløb, som tilbyder lærerne en række øvelser, som de kan bruge til dels at tage de svære snakke med eleverne, dels at få eleverne til at reflektere over deres egne handlinger i den svære tid, når skolerne åbner igen. Dette kan f.eks. være spørgsmål som: 2

Øvelserne i samtaleforløbet bygger på Røde Kors’ store erfaring med krisehjælp, psykosocial støtte og mental sundhed i krisesituationer, hvad enten det drejer sig om krige eller naturkatastrofer. Konkret vil materialet bl.a. indeholde:

”Et materiale som dette er en vigtig håndsrækning til os lærere. Ingen af os har nogensinde stået i en situation som denne før. Materialet giver os muligheden for, at vi sammen med vores elever kan lande igen efter corona-krisen,” siger Anne Marie Thirup Christiansen, lærer på Bagsværd Skole og pædagogisk konsulent.

”Materialet giver redskaber til at starte en fælles samtale. Her kan vi som lærere få føling med, hvordan eleverne egentlig har det. De vil jo komme tilbage med mange forskellige følelser og erfaringer. Nogle er måske endda bange for at komme tilbage i skole,” uddyber hun.

Undervisningsmaterialet vil primært matche faglige mål inden for science-fagene. Herudover vil materialet opfylde faglige mål i faget biologis videns- og kompetenceområder ’Krop og sundhed’ og i faget natur/teknologis videns- og kompetenceområder ’Mennesket’. Det findes i tre versioner så alle årgange i folkeskolen kan anvende det.

Røde Kors’ undervisningsmaterialer er populært: eD seneste tre år har mellem 1200-1500 klasser fra 400-500 skoler pr. år bestilt ’act’-materialet og Røde Kors forventer, at 30.000-50.000 elever vil anvende undervisningsmaterialet om corona-krisen.

Materialet kan hentes på Røde Kors portal for undervisningsmateriale: https://www.rodekors.dk/skole/corona

Yderligere informationer: Morten Schwartz Lausten, teamleder, Røde Kors’ skoletjeneste: tlf.: 3114 1247.

Kontakter

For henvendelser kontakt Røde Kors’ pressetelefon:

3529 9699
Røde Kors.dk/presse

PRESSEMEDDELELSE: Nyt undervisningsmateriale fra Røde Kors skal hjælpe børn med at bearbejde corona-krisen

Kilde / Logo: Røde Kors

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen