DSB er i dag førende, når der skal rejses klima- og miljøvenligt på tværs af landet. Det skal vi også være i fremtiden. Derfor har DSB og Nordic Investment Bank (NIB) i dag underskrevet en låneaftale på 400 millioner euro, der er med til at sikre en fuld elektrificering og omstilling af DSB’s togflåde.

Det 15-årige lån skal helt konkret være med til at finansiere 42 nye ellokomotiver, mere end 100 nye elektriske togsæt og togvogne og til etablering af tre værksteder, der skal drives i overensstemmelse med de nyeste teknologiske og miljømæssige standarder.

”Modernisering af togflåden i Danmark er et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. De medfølgende investeringer er store og vil strække sig over lang tid. Netop derfor er DSB glad for samarbejdet og den tillid NIB viser ved at yde langfristet finansiering. Det er meget tilfredsstillende, at DSB på den måde får blåstemplet vores initiativer og planer for mere bæredygtig transport, og at vi på den baggrund kan tiltrække kapital fra en af de mest troværdige investorer på markedet,” siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB.

DSB’s investereringer i nye miljøvenlige tog, vil i de kommende år betyde fuld udfasning af dieseltog og medvirke til, at DSB kan blive helt CO2 neutral i 2030. DSB vil med de nye tog både effektivisere driften og spare så meget på energien, at virksomheden kan halvere sit energiforbrug i 2030.

”Allerede i dag er DSB’s Intercitytog 4-5 gange bedre målt på CO2 end en tilsvarende rejse i diesel- eller benzinbil, samtidig risikerer kunderne ikke at sidde i kø som følge af trængsel på vejene. Den konkurrencefordel skal vi fastholde og udbygge. Med investeringerne sikrer vi, at toget også i fremtiden er det bæredygtige valg og effektive transportvalg.,” fastslår Flemming Jensen.

PRESSEMEDDELELSE - DSB - Logo

Kilde / Logo: DSB

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen