RelyOn Nutec(1) fortsatte resultatfremgangen i 2019 og tog en række initiativer til at styrke og transformere den internationale leveranceplatform. Årets omsætning blev 870m DKK, hvilket er en vækst på 5% sammenlignet med 2018.

PRESSEMEDDELELSE: RelyOn Nutec fortsætter resultatfremgangen

/PR

EBITDA (før særlige poster) var i 2019 153m DKK, hvilket er en vækst på 12% fra 2018 (før implementering af IFRS 16). Effekten af IFRS 16 var 44m DKK. Siden 2017 er EBITDA steget 58% (før implementeringen af IFRS 16).

I 2019 var pengestrømmene fra driftsaktiviteterne 102m DKK (minus 1m DKK i 2018). Forbedringen er drevet af et stigende resultat af primær drift og delvist udlignet af en øget skattebetaling.

Download hele årsrapporten her.

RelyOn Nutec begynder den digitale rejse

RelyOn Nutec foretog fire opkøb i 2019, heraf tre opkøb på det digitale område, hvilket har skabt et godt udgangspunkt for at indfri koncernens digitale ambitioner internationalt. RelyOn Nutecs digitale strategi består af tre elementer a) digital læring, b) simuleringsteknologi og c) kompetence- og workforce-management-software.

Torben Harring, CEO, siger: 

Opbygning af en stærk digital serviceplatform og global digital tilstedeværelse er et nøgleelement i vores strategi og har været vores højeste prioritet i 2019. Vi har en unik mulighed for at blive den førende leverandør af full-service-løsninger.

I 2019 har vi også regionaliseret, rebrandet virksomheden, implementeret en global ERP-platform og tilpasset vores forretning globalt for at sikre et solidt fundament for fortsatte performanceforbedringer.d

Vi har påbegyndt vores digitale rejse, både inden for digital læring, simuleringsteknologi og kompetence- og workforce-management-software som supplement til vores mere end 30 træningscentre globalt. Vores arbejde med at sikre en strømlinet forretning med et klart kommercielt fokus bidrog til det tilfredsstillende resultat i 2019.”

PRESSEMEDDELELSE: RelyOn Nutec fortsætter resultatfremgangen

/PR

Forventninger til 2020

2020 begyndte stærkt og ved indgangen til marts havde vi den bedste ordrebog i mange år.

Udbruddet af Coronavirus-sygdommen (COVID-19) er alvorligt og kritisk for det globale samfund. Sundhed og sikkerhed  hos kunder og ansatte har førsteprioritet i alt hvad RelyOn Nutec gør. På grund af de foranstaltninger, der er indført af regeringerne i flere lande, er der siden januar 2020 gennemført flere initiativer for at sikre kunder og ansatte i denne usædvanlige situation. Senest også nedskalering og lukning af nogle træningscentre samt midlertidig afskedigelse af medarbejdere i Danmark og udlandet.

COVID-19 vil naturligvis have en negativ indflydelse på koncernens omsætning såvel som resultatet af primær drift for 2020; Det er imidlertid  for tidligt at kvantificere effekten på dette tidspunkt. Effekten afhænger af situationens varighed.

Nøgletal

DKKm 2019 2018(2) 2017(2)
Omsætning 870 831 759
EBITDA (før særlige poster) 153 97 69
EBITA 73 50 7

Noter

1 BidCo RelyOn Nutec A/S.

2 BidCo RelyOn Nutec A/S blev etableret den 30. marts 2018 og købte RelyOn Nutec den 20. september 2018. På grund af begrænset sammenlignelighed har vi udarbejdet proforma-justerede sammenligningstal for 2017 og 2018. Sammenligningstallene er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder på det tidspunkt, dvs. før implementering af IFRS 16.

Kontakter

Kontakt for yderligere information
Torben Harring, CEO
+45 23 60 04 79
tohr@relyonnutec.com

PRESSEMEDDELELSE: RelyOn Nutec fortsætter resultatfremgangen

Kilde / Logo / Foto: RelyOn Nutec

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen