Sexologisk UddannelsesCenter, www.SXUC.dk, er en realitet. Centeret tilbyder specialiserede kurser indenfor det sexologiske område. Alle kurser henvender sig til fagpersoner, der arbejder på det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsprofessionelle område. Formålet med uddannelsescentret er at tilbyde en bred vifte af specialiserede kurser, som gør sundhedssektorens fagpersonale i stand til at bruge sexologisk viden aktivt i at højne trivslen blandt patienter og øge effekten af deres behandlingsforløb.

Når man arbejder med mennesker, som sundhedsfaglig, fx som læge eller terapeut m.m. er noget af vigtigste at kunne møde sin patient som et helt menneske. Det seksuelle aspekt af at være menneske er ingen undtagelse. Det at være menneske indebærer i høj grad vores seksualitet, seksuelle liv og problematikker relateret hertil.

Hvis man får en depression eller tager medicin, kan lysten og forholdet til sex være noget af det første, der påvirkes. Ligeledes kan kronisk sygdom, fysiske funktionsnedsættelser, handicap mv. have en stor indvirkning på hvordan vi oplever vores seksuelle trivsel.

Men få patienter oplever at emnet overhovedet bliver bragt i spil når de opsøger sundhedsvæsenet. I de fleste behandlingsforløb er seksuel trivsel eller seksuelle problemer eller bivirkninger ved behandlingsforløbet slet ikke i fokus. Også selvom patienten måske sidder med mange spørgsmål og tvivl.

”Mange tænker at når lægen eller behandleren ikke selv spørger ind til min seksuelle trivsel, så er der nok ikke noget at gøre ved det. Det paradoksale er at tabuet også går den anden vej. Mange fagpersoner spørger ikke ind til seksuelle problemstillinger, slet og ret fordi de ikke har viden om feltet og derfor er bange for ikke at sige noget forkert.

Andre er bange for det vil sende et forkert signal, hvis de bringer emnet på banen. Men det er faktisk bare det, der skal til. Ikke alle behøver et stort udredningsforløb for seksuel mistrivsel. De fleste vil være glade for bare at kunne få lov at sætte ord på, hvad de oplever og møde en fagpersons forståelse.”

Det fortæller psykolog Nina Lildal-Schrøder, stifter af Sexologisk UddannelsesCenter. Som mangeårig underviser og uddannelsesleder indenfor det sexologiske felt, har Nina set behovet for at samle den sexologiske faglighed til sundhedssektoren i ét samlet kursuskatalog.

Sexologisk UddannelsesCenter henvender sig til læger, terapeuter, psykologer, sygeplejersker, jordemødre og andre som fagligt arbejder i sundhedsprofessionelt, pædagogisk eller psykologisk regi og tilbyder bl.a. følgende kurser i efteråret:
”Samtalen om seksualitet – særligt fokus på kronisk sygdom”
”Mindfulness og Sexologi”
”Seksuelle problemer og dysfunktioner hos mænd”
”Kropsterapi, nervesystem og sexologi”

I den omfattende befolkningsundersøgelse Projekt SEXUS, som blev udgivet i 2019, svarede blot 18,9% af de 31.458 respondenter, at de havde talt med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner inden for de seneste fem år. Det samtidig med at over 80 % svarer at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.

Det er håbet at Sexologisk UddannelsesCenter kan være med til at aftabuisere og sprede viden om denne diskrepans i vores sundhedssystem. Sexologisk UddannelsesCenter sigter efter at bidrage til et mindre fordomsfrit og mere rummeligt samfund, hvor vores evne til at italesætte og imødegå seksuelle spørgsmål og problematikker har betydning og skaber større menneskelig trivsel.

Mere info:

Sexologisk Uddannelsescenter, Brogade 9, 4600 Køge tlf. 52111423
www.sxuc.dk

Kontakt: Psykolog Nina Lildal-Schrøder, kontakt@sxuc.dk

Nyt Uddannelsescenter vil styrke sundhedspersonales viden om sex

Kilde / Logo: Sexologisk Uddannelsescenter

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen