Hvis Danmark skal vinde turisternes gunst, så kræver det et større fokus på bæredygtig turisme, viser en ny rapport fra VisitDenmark. Knap 38 pct. af borgerne i Tyskland, der er Danmarks største turismemarked, forventer, at vælge deres næste rejsemål ud fra miljøvenlige og bæredygtige hensyn.

PRESSEMEDDELELSE: DI – Danmark skal være den mest bæredygtige rejsedestination

Det skaber en helt unik mulighed for Danmark, der med et stærkt grønt brand kan positionere sig som en bæredygtig destination.

– Danmark er kendt for grønne løsninger, og den nye analyse viser, at turisterne i høj grad forbinder Danmark med at være en bæredygtig destination. Den position skal vi udnytte. DI hilser det derfor velkommen, at regeringen har bebudet at sætte bæredygtighed endnu højere på den turismepolitiske dagsorden, siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri.

DI foreslår en opdatering af den nuværende nationale turismestrategi fra 2016 med et øget fokus på, hvordan Danmark bliver den førende destination inden for bæredygtig turisme i Europa.

– Vækst og bæredygtighed er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Med en samlet indsats kan vi både styrke turismen og sikre en bæredygtig udvikling. Skal vi i mål med visionen, stiller det dog krav om et tættere offentlig-privat samarbejde, så vi kan udvikle nye bæredygtige løsninger til gavn for erhvervet, borgerne og turisterne. Vi hilser derfor ministerens invitation til et tættere samarbejde med erhvervet velkommen, siger Tine Roed.

Mange virksomheder arbejder allerede i dag med at udvikle bæredygtige løsninger eksempelvis ved at reducere energiforbruget, mindske madspild og udfase engangsplast. Bæredygtighed er ikke kun sund fornuft i forhold til miljøet og klimaet, men det er også god forretning.

– Et stærkt fokus på at sikre en effektiv ressourceudnyttelse kommer ikke kun turisterne og borgerne til gode, men kan også ses på virksomhedernes bundlinje. Bæredygtighed vil i fremtiden være en konkurrenceparamenter i kampen om at tiltrække de kvalitetsbevidste turister, siger Tine Roed.

Den 30. oktober sætter Dansk Industri fokus på, hvordan turisterhvervet kan gøre bæredygtighed til forretning. På seminaret får virksomhederne inspiration til, hvordan de kan arbejde med bæredygtighed som en integreret del af deres forretningsstrategi.

PRESSEMEDDELELSE: DI – Danmark skal være den mest bæredygtige rejsedestination

Kilde / Logo / Foto: DI – Dansk Industri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen