DIN Forsyning er den første virksomhed i kommunen, der bliver partner i projektet Sommerfuglepartner hos Danmarks Naturfredningsforening. Som en del af aftalen udlægger selskabet 10.000 kvadratmeter til insektvenlig natur.

PRESSEMEDDELELSE  -Forsyningsselskab bliver første sommerfuglepartner i Esbjerg Kommune

Sommerfuglene er pressede i Danmark. De fleste arter er over de seneste år gået markant tilbage. Det skyldes blandt andet, at deres levesteder med nektar- og pollenrige planter bliver færre og færre.

Det vil Danmarks Naturfredningsforening lave om på. Derfor har foreningen søsat projektet Sommerfuglepartner, hvor virksomheder og institutioner kan sætte deres arealer i spil for at hjælpe sommerfuglene. For at blive partner indgås en aftale, hvor virksomheden forpligter sig til at iværksætte konkrete tiltag for at skabe insektvenlige arealer.

Det har DIN Forsyning gjort som den første virksomhed i Esbjerg Kommune. Forsyningsselskabet vil omdanne 10.000 kvadratmeter til insektvenlig natur fordelt på tre af selskabets vandværker – Astrup Vandværk, Holsted Pumpestation og Skindermarkens Vandværk i Ribe.

Idéen om at blive sommerfuglepartner opstod i forbindelse med implementeringen af DIN Forsynings nye 2030-strategi Fra dygtig til bæredygtig. For Palle Kragh Rühe, der er driftsleder i DIN Forsyning, handler det om at tage ansvar og se på nye muligheder.

– Vores vandværker har nogle store arealer, som er oplagte at tage i brug for at gøre en indsats for natur og dyreliv. I mange år har vi plejet og klippet arealerne, fordi vi ville signalere, at vi havde styr på vores drikkevand. Vi vil selvfølgelig fortsat levere godt drikkevand! Men nu gør vi også en indsats for naturen ved at skabe bedre betingelser for insekterne – og så får vi også nogle sjovere arealer at kigge på med blomster og masser af liv.

Helt konkret kommer forsyningsselskabet til at ændre sin slåningspraksis på arealerne, så de vilde blomster får chancen for at vokse op og blomstre. På den måde øges arealernes pollen og nektar, og det er det, som insekterne mangler – heriblandt de truede og sårbare sommerfugle og vilde bier.

Alle virksomheder kan være med: Det er nemt at gå til

Hos naturfredningsforeningen glæder man sig over partnerskabet med DIN Forsyning.

Ifølge Carsten Mathiesen, der er næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Esbjerg og sommerfugleambassadør for foreningen i kommunen, er projektet hos forsyningsselskabet et rigtig godt eksempel på, at alle kan hjælpe naturen og de truede arter.

– Det glæder os meget, at DIN Forsyning vil gøre en konkret indsats for vores fælles lokale natur. De rakte selv ud til os med et ønske om at skabe mere vild natur på deres arealer – og nu, nogle få uger senere, har vi en køreplan for, hvordan de skal gribe det an. Det bliver spændende at følge, fortæller Carsten Mathiesen og fortsætter:

– Det fantastiske ved dette projekt er jo, at det er nemt at gå til. Alle kan gøre noget godt for biodiversiteten og vores insekter: Det kan være at skære ned på græsslåningen, plante insektvenlige blomster eller opsætte små insekthoteller. Hvis man som kommunal institution eller privat virksomhed får blod på tanden, står jeg klar med råd og vejledning, afslutter han.

På landsplan har Danmarks Naturfredningsforening indtil videre indgået aftaler om 175.000 kvadratmeter insektvenlig natur med 6 partnere.

Fakta: Sommerfuglepartner-projektet

  • Sommerfuglepartner er et projekt hos Danmarks Naturfredningsforening, der skal skabe flere sommerfuglevenlige arealer
  • Alle virksomheder og institutioner kan blive partner ved at indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Læs mere og tag kontakt på www.sommerfuglepartner.dk
  • 6 partnerskaber har indtil videre medført 175.000 kvm. sommerfuglevenligt areal

Kontakter

Carsten Mathiesen, næstformand i DN Esbjerg og sommerfugleambassadør for DN i Esbjerg Kommune – 28288836 / cm@egonline.dk

PRESSEMEDDELELSE: DN – Glædeligt at miljøministeren vil beskytte vandløb

Kilde / Logo: Danmarks Naturfredningsforening. Foto: DIN Forsyning

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen