To medarbejdere i konkursramt firma, som leverede pleje til ældre borgere i Svendborg Kommune var ansat under forhold, man kender fra byggebranchen og udbringningsfirmaet Wolt. Det bør ikke være muligt at omgå ansvaret som arbejdsgiver på den måde, mener FOA.

PRESSEMEDDELELSE – Konkursramt plejefirma brugte falske selvstændige

Det er ikke kun indenfor madudbringning, at der benyttes ’falske selvstændige’ – også inden for hjemmeplejen har der været eksempler, hvor medarbejdere med egne cvr-numre arbejder side om side med ordinært ansatte kolleger, som en slags underleverandører af pleje og omsorg til ældre mennesker.

Det er en skævvridning af arbejdsmarkedet og en udvikling, vi skal have stoppet,” mener FOA-næstformand Thomas Enghausen.

Senest har virksomheden Medistance, som leverede hjemmepleje i Svendborg Kommune inden deres konkurs sidste år, brugt flere af medarbejderne som underleverandører.

Ved at benytte medarbejdere som underleverandører slipper arbejdsgiveren for arbejdsgiveransvaret. Det betyder ingen forsikring, pensionsindbetaling eller forpligtelser i forhold til varsling af vagtændringer. For medarbejderne betyder det et langt mere usikkert ansættelsesgrundlag, hvor vagter kan aflyses uden varsel og at de kun modtager betaling for den reelle arbejdstid.

I tilfældet med det konkursramte Medistance betyder det for medarbejderne, at de ikke er sikre på at få den løn, de mangler at få for udført arbejde. Normalt kan der stilles et lønkrav overfor Lønmodtagernes Garantifond, som kan dække medarbejdernes manglende løn, når en virksomhed går konkurs.

”Vi har stillet kravet på vegne af medlemmerne til Lønmodtagernes Garantifond, fordi vi mener, de har arbejdet som lønmodtagere side om side med deres ordinært ansatte kolleger. Men det er klart, at det er en langt mere usikker situation, de står i nu på grund af deres tidligere arbejdsgivers beslutning om at ansætte dem under egne cvr-numre,” siger Thomas Enghausen.

I starten af året tog Skatterådet stilling til ansættelsesforholdet i en principiel sag om et Wolt-bud, som på samme måde var ansat som selvstændigt cykelbud. Skatterådet nåede frem til, at medarbejderen skattemæssigt var at betragte som lønmodtager – og altså ikke selvstændig erhvervsdrivende.

”Jeg tror og håber på, at Lønmodtagernes Garantifond ser det på samme måde. Men først og fremmest skal vi have sat en stopper for arbejdsgivernes forsøg på at omgå ansvaret for ansatte ved at ansætte dem som selvstændige,” siger han.

FOA protesterede fra start over metoden og tegnede overenskomst med Medistance med forventning om, at alle medarbejdere var dækket af den.

PRESSEMEDDELELSE - FOA - Logo

Kilde / Logo / Foto: FOA

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen