Regeringens oplæg til en opkvalificeringsaftale tegnede godt. Desværre er der stadig for mange barrierer for de ledige, mener fagforeningen FOA.

PRESSEMEDDELELSE: Masser af missede muligheder

I sidste uge fremlagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sit udspil til en opkvalificeringspakke med gode muligheder for opkvalificering for de ufaglærte og ledige. Med oplægget annoncerede regeringen et nybrud i dansk beskæftigelsespolitik. Nu skulle det ikke handle om pisk men om gulerod. I dag kom den endelige aftale, og det lovede nybrud ligger stadig et stykke ude i horisonten, mener fagforeningen FOA.

”Der er stadig alt for mange barrierer for de ledige. Med corona-krise og forventning om 150.000 nye ledige var der ellers en unik mulighed for at skifte kurs og virkelig begynde at investere i mennesker, uddannelse og faglært arbejdskraft, og her synes vi, at man har misset en masse muligheder,” siger Helena Mikkelsen forbundssekretær i FOA.

En af de muligheder FOA mener, at regeringen og aftalepartnerne har misset er jobrotation. Her kan arbejdsgivere gennem jobrotationsordningen få tilskud til at ansætte en ledig som vikar, mens en anden medarbejder efteruddanner sig. Personen, der ansættes som vikar, skal have været ledig i mindst seks måneder, og kan højest være ansat som vikar i seks måneder.

”Det er hul i hovedet, at fastholde en tidsbegrænsning på seks måneder og et krav om forudgående ledighed. Mange nye ledige fra coronakrisen har ikke den forudgående ledighed, og derfor bliver de afskåret fra at komme ud på arbejdsmarkedet. Og derfor vil vi ikke opleve en fuld effekt af jobrotationsordningen. Det giver heller ingen mening,” mener Helena Mikkelsen.

Hun peger også på reglen om, at ledige skal have en fem-ugers karenstid inden de kan begynde på jobrettet uddannelse.

”At fastholde ledige i ledighed i fem uger fremfor at give ret og adgang til uddannelse er simpelthen ulogisk. Nok er der sket lempelser, men karenstiden burde være helt fjernet,” siger Helena Mikkelsen.

På plussiden ser FOA beslutningen om, at områder med store rekrutteringsudfordringer vil få 110 procent af dagpengesatsen under uddannelsesløftet. Flere analyser ved det første eftersyn af uddannelsesordningerne peger nemlig på, at privat økonomi under uddannelse er en af de helt store forhindringer, der får ledige til at fravælge uddannelse.

”Til efteråret starter drøftelserne til en ny opkvalificeringsreform. Den reform bør tage udgangspunkt i, at der skal investeres i mennesker, uddannelse, praktikpladser og fremtiden. Vi er klar. Også til den tid,” lover Helena Mikkelsen.

PRESSEMEDDELELSE - FOA - Logo

Kilde / Logo / Foto: FOA

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen