Hvis der er noget, der kan få husejere med olie- eller naturgasfyr til at skifte deres fyr ud med en mere energivenlig varmeforsyning, så er det udsigten til billigere varmeregning og tilskud fra det offentlige. At det vil gavne klimaet betyder langt mindre for boligejerne, viser en YouGov spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri.

 Når udledningen af CO2 skal bringes ned, vil det betyde meget, at forurenende olie- og naturgasfyr bliver erstattet med en varmepumpe eller en anden energivenlig form for opvarmning. Men det er ikke hensynet til klimaet, der får husejerne til at skifte varmeforsyning.

55 procent af husejerne i Dansk Byggeris undersøgelse siger, at udsigten til lavere varmeregning kan få dem til at skifte olie- eller gasfyret, mens 43 procent angiver, at der skal et økonomisk tilskud fra det offentlige til. Kun 18 procent peger på, at udsigten til at udlede mindre CO2 kan få dem til at erstatte gas- eller oliefyr med en mere klimavenlig opvarmningsform.

– Det kommer ikke bag på os, at pengepungen er afgørende for husejernes beslutning. Derfor er vi også glade for, at regeringen i sit udspil til den første del af klimahandlingsplanen lægger op til at øge tilskuddet og give skrotpræmie til boligejere, der skrotter deres olie- og naturgasfyr, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

I Dansk Byggeris undersøgelse ønsker 17 procent af boligejerne slet ikke at skifte deres olie- eller gasfyr ud. De fleste fordi, det koster for meget i forhold til det, de mener, at de kan spare på varmeregningen, og at der mangler information om alternativerne.

– Derfor ser vi gerne, at ordningerne gøres endnu mere fleksible og tillokkende, og at man samtidig animerer boligejerne til at isolere bedre, så de ikke fyrer for gråspurvene. Eksempelvis ved at gøre håndværkerfradraget mere attraktivt. Den billigste energi er jo den, man ikke bruger, uanset om den er grøn eller ej, siger Michael H. Nielsen.

Lovkrav nej tak

Dansk Byggeri har foreslået, at der indføres krav om, at de forurenende olie- og naturgasfyr skal skiftes ud inden for en overskuelig årrække i forbindelse med, at husene skifter ejer. Lovkrav er også blevet debatteret politisk, men det falder ikke i god jord blandt husejerne i undersøgelsen. Kun hver fjerde mener, at der skal lovgivning til. Mens 43 procent vender sig mod det.

– Udskiftning af olie- og naturgasfyr med varmepumper eller fjernvarme vil kunne spare klimaet for, hvad der svarer til fem procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå sit klimamål inden 2030. Derfor er det nødvendigt med både pisk og gulerod, og det må politikerne have mod til at tage i brug, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Kontakter

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Pressemeddelelse - Dansk Byggeri - Logo

Kilde / Logo: Dansk Byggeri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen