Danske virksomheder har gode intentioner, når det gælder fastholdelse og udvikling af seniorer, men når det kommer til stykket, er det så som så med de konkrete indsatser. Ny undersøgelse, som analyseinstituttet Userneeds har gennemført for HR- og lønvirksomheden Visma Enterprise Danmark, går tæt på danske virksomheders prioriteringer inden for strategisk HR.

PRESSEMEDDELELSE: Seniorer udgør en kæmpe ressource, men danske virksomheder prioriterer dem ikke nok
Monika Juul Henriksen, adm. direktør for Visma Enterprise Danmark, mener at fastholdelse og udvikling af seniorer bør være højt prioriteret i alle virksomheder og organisationer.

Fastholdelse og udvikling af medarbejdere over 50 år er en afgørende faktor for danske virksomheders fortsatte vækst. Det bakkes op i en større undersøgelse blandt 374 HR-ansvarlige samt 1001 lønmodtagere fra private og offentlige virksomheder. Her mener 2 ud af 3 HR-chefer, at det fremover bliver endnu vigtigere at fastholde seniorer, men når det kommer til stykket, så er det kun 1 ud af 3 virksomheder, der rent faktisk arbejder med tiltag eller forløb, der er særligt målrettet mod seniorer. 

Der er med andre ord ikke helt sammenhæng mellem det, virksomhederne påpeger som værende vigtigt at arbejde med, og det de så rent faktisk gør. Alarmerende, mener Monika Juul Henriksen, som er administrerende direktør i Visma Enterprise Danmark, der hjælper virksomheder med at optimere deres HR- og lønprocesser og derved frigør tid til at fokusere på medarbejderudvikling. Ifølge Monika Juul Henriksen bør fastholdelse og udvikling af seniorer være højere prioriteret i alle virksomheder og organisationer.  

At kun godt 1 ud af 3 virksomheder arbejder med tiltag målrettet seniorer, fortæller mig, at der generelt mangler fokus på seniorer ude i virksomhederne. Og det er ærgerligt, ikke mindst for seniorerne, som måske af den grund træder tidligere tilbage, men også for virksomhederne, som risikerer at miste højt kvalificerede medarbejdere. Og kvalificerede medarbejdere er afgørende for virksomhedernes produktivitet. Derfor bør fastholdelse være højt prioriteret i alle virksomheder og for alle aldersgrupper,” udtaler Monika Juul Henriksen, adm. direktør i Visma Enterprise Danmark og fortsætter:

Vi kan ikke tolke det som andet end, at der mangler strategisk fokus på seniormedarbejdere fra ledelserne i danske virksomheder. Der ligger en kæmpe værdi i at udvikle og fastholde sine seniormedarbejdere, men det virker som om, at man på øverste ledelsesniveau slet ikke har fokus på det. Og løsningen på problemet ligger endda lige for. De aktiviteter, der virker, er nemlig relativt nemme for virksomhederne at implementere, fx særlig fleksibilitet i ansættelsen, mulighed for at trappe ned i tid, særlige udviklingsforløb og seniorsamtaler.” 

Det lave fokus på seniorer hænger, ifølge Monika Juul Henriksen, sammen med, at der er i samfundet er en tendens til at fokusere for ensidigt på de unge og på tiltrækning af unge talenter. 

I bund og grund handler det om, at være opmærksom på alle medarbejdergrupper. Lyst og motivation har ingen alder, og alle, der vil og kan, skal have mulighed for at indfri deres potentiale. Det skal i hvert fald ikke være alderen, der sætter grænser. Men vores undersøgelse tyder desværre på, at alderen har betydning, når kun 29 % af seniorerne mener, der er gode udviklingsmuligheder for dem på deres arbejdsplads, mens tallet er 51 % for de unge.” slutter Monika Juul Henriksen.    

Behovet for det ekstra fokus på seniorerne bekræftes ligeledes i Seniortænketankens netop offentliggjorte anbefalinger til, hvordan ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Rapporten kan læses her: 

Key findings fra undersøgelse foretaget af Userneeds for Visma Enterprise Danmark:

  • Fastholdelse af seniorer bliver fremover endnu vigtigere for virksomhederne. 2 ud 3 HR-chefer mener således, at det fremover bliver endnu vigtigere at fastholde seniorer (medarbejdere over 50 år).
  • HR-cheferne mener, at der er stor forskel på, hvilke tiltag der er effektive til at fastholde seniorer og yngre medarbejdere. 8 ud 10 HR-chefer er enige i, at der er forskel på, hvilke tiltag der er mest effektive til at fastholde hhv. yngre og ældre medarbejdere. 
  • Kun godt 1 ud af 3 virksomheder arbejder med tiltag eller forløb, som er særligt målrettet seniorer.
  • 7 ud af 10 seniorer (personer over 50 år), der arbejder i virksomheder uden målrettede seniortiltag, efterspørger tiltag målrettet dem.Kun 29 % af seniorer over 50 år føler, at der er gode udviklingsmuligheder for dem på deres arbejdsplads. Det tal er hhv. 43 % for alle lønmodtagere og 51 % for personer under 35 år.
  • Kun 29 % af seniorer over 50 år føler, at der er gode udviklingsmuligheder for dem på deres arbejdsplads. Det tal er hhv. 43 % for alle lønmodtagere og 51 % for personer under 35 år.
PRESSEMEDDELELSE: Seniorer udgør en kæmpe ressource, men danske virksomheder prioriterer dem ikke nok

Kilde / Logo / Foto: Visma

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen