Tivoli har netop nu kunne offentliggøre Havens årsregnskab for 2019. Omsætningen er på niveau med sidste år på trods af færre åbningsdage, implementeringen af Tivolikort, overdragelsen af driften af TivoliCasino.dk samt færre gæster i Salene. Den gode udvikling skyldes et højere forbrug. Tivoli årsrapport er nu tilgængelig.

Trods rekord meget regn i 2019 oplevede Tivoli meget tilfredse gæster og har fået det det bedste resultat i Tivolis historie. 

Læs mere i Tivolis årsrapport for 2019 som netop er udsendt. 

En omsætning på 1.051,3 mio. kr. mod 1.058,8 mio. kr. sidste år (-1%)

Et resultat før af-og nedskrivninger (EBITDA) på 205,3 mio. kr. mod 222,1 mio. kr. sidste år (-8%)

Et resultat før skat på 209,1 mio. kr. mod 120,6 mio. kr. sidste år (+73%)

Resultat før skat er væsentligt på virket af særlige forhold, herunderoverdragelsenafdriftenafTivoliCasino.dk til Danske Spil. Renset for disse særlige forhold er resultatet på niveau med 2018

Et resultat efter skat på 167,4 mio. kr. mod 94,2 mio. kr. sidste år (+78%)

Et besøgstal på 4.581.000 gæster mod 4.854.000 sidste år (-6%)

Adm. direktør Lars Liebst siger:
”Omsætningen er på niveau med sidste år på trods af færre åbningsdage, implementeringen af Tivolikort, overdragelsen af driften af TivoliCasino.dk samt færre gæster i Salene. Den gode udvikling skyldes et højere forbrug pr. gæst samt høj aktivitet i High End forretningen. Årets rapporterede resultat før skat for 2019 udgør 209,1 mio. kr. mod 120,6 mio. kr. i 2018 og er det højeste nogensinde i Tivolis historie. Korrigeret for særlige forhold er resultatet på niveau med rekordåret 2018, hvilket er tilfredsstillende”.

Forventninger til 2020

Coronavirus (COVID-19) kommer til at have en væsentlig påvirkning på mængden af turister, hotelovernatninger, events og lysten til at samle sig. På baggrund af den store usikkerhed COVID-19 har skabt og usikkerhed om situationens varighed, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Derfor er det heller ikke muligt at give en forventning til omsætning og resultat før skat. Tivoli opdaterer sine forventninger, når de økonomiske konsekvenser af COVID-19 er mulige at estimere. Tivolis ledelse mødes dagligt med henblik på løbende at vurdere effekten af COVID-19 på Tivolis forretning.

Yderligere information:

Fås hos Tivolis pressechef Torben Plank, 22 23 74 40, tpl@tivoli.dk 

PRESSEMEDDELELSE: Bedste resultat i Tivolis historie – Tivoli Årsrapport er nu tilgængelig

Kilde / Logo / Grafik: Tivoli A/S

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen