Prisen for at passere Storebælt i personbil vil fra den 1. januar fortsat være 194 kr. med automatisk betaling. Det giver en besparelse på minimum 50 kr. på turen over broen i forhold til personbiler, der betaler med kort eller kontanter. Her er prisen næste år fortsat 245 kr.

PRESSEMEDDELELSE – Uændrede priser for personbiler

Den lavere pris til trafikanter, der betaler med bizz eller nummerplade, sikrer en fortsat effektiv trafikafvikling i betalingsanlægget. Muligheden for at benytte de nye og hurtige ekspresbaner til betaling med nummerplade i Storebælts betalingsanlæg har været en succes, og mere end 500.000 har tilmeldt sig betaling med nummerplade.

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling.

Da Storebæltsbroen åbnede i 1998, kostede en enkelttur i personbil 210 kr. Det svarer i dagens priser til 315 kr.

Priser for passage for privatkunder i 2021

KøretøjstypePris med automatisk betalingPris med kort og kontant
MC / personbil under 3 m101130
Personbil under 6 m194245
Personbil med anhænger295375
Storebælt Pendler2.560

Gælden for Storebæltsforbindelsen er ved udgangen af 3. kvartal 2020 på 19 mia. kr.

Flere oplysninger om priser og rabatordninger findes på Storebælts hjemmeside.: https://storebaelt.dk/priser/priserprivat/

PRESSEMEDDELELSE: Storebælt opruster mod klimaforandringer

Kilde / Logo / Foto: Sund & Bælt

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen