I disse dage tikker et spørgeskema ind i e-Boks hos over 25.000 indbyggere i det østlige Aalborg. Aalborg Kommune vil nemlig gerne samle viden om hverdagslivet i området i forbindelse med en større byudviklingsplan, der skal udarbejdes i løbet af de kommende år.

Det østlige Aalborg er midt i en transformation med flere store projekter; blandt andet Nyt Aalborg Universitetshospital, Plusbus, udviklingen af området ved Gigantium, Astrupstien, Tornhøj og renoveringen af boligområdet Kildeparken. En ny byudviklingsplan skal derfor skabe en samlet vision for området, så der sikres sammenhænge på tværs af bydele, identitet og funktioner.

Byudviklingsplanen vil fokusere på samspillet mellem de fysiske rammer, hverdagslivet, identitet, byliv samt skolerne og institutionerne.

  • Hvem er bedre til at fortælle om et område end dem, der bor der? Der gemmer sig masser af viden blandt borgerne om de forskellige bydele, og den viden er uundværlig, inden vi for alvor går i gang med arbejdet med byudviklingsplanen, udtaler rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen og fortsætter:
  • Det er en stor opgave at tage hul på byudviklingsplanen i det østlige Aalborg. Området dækker over 14.000 husstande med 30.000 indbyggere. Derfor håber vi også, at rigtig mange borgere har lyst til at svare på spørgeskemaet, da alles svar rummer vigtig viden for os.

Borgerinddragelse har længe været på programmet hos Aalborg Kommune, og det har fået endnu mere fokus efter kommunen i 2018 gennemførte projektet ‘DNA Aalborg’, der førte til 5.441 borgerinputs. Det mundende ud i en grundfortælling, fem strategiske pejlemærker og et løfte om, at ‘vi udvikler os sammen’.

Udover spørgeskemaerne kommer processen med byudviklingsplanen i det østlige Aalborg også til at omfatte andre borgerinvolverende aktiviteter som for eksempel fokusgruppeinterviews, borgermøder, byvandringer samt dialoger med de lokale aktører i området såsom samråd, foreninger og institutioner.

Spørgeskemaet kan udfyldes frem til og med søndag d. 20. september. Herefter samler Aalborg Kommune resultaterne, der udover at indbringe viden om området fra borgernes perspektiv også kan være med til at pege på centrale emner, der skal fokuseres på i det videre arbejde med byudviklingsplanen.

Fakta:

Byudviklingsplanen for det østlige Aalborg dækker følgende bydele og landsbyer:

  • Gug
  • Sønder Tranders
  • Universitetsområdet
  • Aalborg Øst
  • Nørre Tranders
  • Øster Sundby
  • Øster Uttrup

Området omfatter ca. 30.000 borgere og ca. 14.000 husstande.

Kontaktinformation

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen, tlf.: 2520 2100, e-mail HHH-byraad@aalborg.dk

Projektleder i Plan & Udvikling, By- og Landskabsforvaltningen, Louise Kveiborg Ladefoged, tlf.: 2520 2231, e-mail: louise.ladefoged@aalborg.dk

PRESSEMEDDELELSE: Frihedsfest 2020 bliver hele Nordjyllands fejring af friheden

Kilde / Logo: Aalborg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen