Seks virksomheder har fået bøder for ulovligt telefonsalg, mens en ansvarlig for en virksomhed er blevet frifundet. Forbrugerombudsmanden har samtidig politianmeldt én virksomhed for medvirken til ulovligt telefonsalg.

Virksomhederne APC Forsikringsmæglere, Bonnier Publications, Canal Digital og New Lead Media har accepteret at betale bøder for ulovligt telefonsalg, mens domstolene har idømt bøder til virksomhederne Krone Oplevelser og DBA Marketing for ulovligt telefonsalg. En ansvarlig for en virksomhed er blevet frifundet for at have medvirket til ulovlige telefoniske henvendelser.

Herudover har Forbrugerombudsmanden politianmeldt leadvirksomheden Toleadoo for at have medvirket til Canal Digitals ulovlige telefonsalg, da de efter Forbrugerombudsmandens opfattelse har medvirket til opkald til forbrugere uden samtykke.

Bøder for ulovligt telefonsalg og en frifindelse:

APC Forsikringsmæglere betaler en udenretlig bøde på 110.000 kroner for ulovlige opkald til to forbrugere på Robinsonlisten og til 10 forbrugere, som havde frabedt sig opkald fra APC Forsikringsmæglere. De ulovlige opkald blev foretaget i perioden 6. marts 2019 til 28. januar 2021

Bonnier Publications betaler en udenretlig bøde på 165.000 kroner for ulovlige opkald til 13 forbrugere på Robinsonlisten og til én forbruger, som havde frabedt sig opkald fra Bonnier. De ulovlige opkald blev foretaget i perioden august 2019 til august 2020. Herudover har Bonnier overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning ved at være ansvarlig for, at et telemarketingbureau i strid med sandheden havde oplyst fire af forbrugerne om, at de havde en gave til gode eller havde vundet en præmie. Senere i telefonsamtalen viste det sig imidlertid, at forbrugerne kun kunne få gaven/præmien, hvis de indgik et løbende abonnement og betalte et beløb samt porto.

Canal Digital Danmark betaler en udenretlig bøde på 125.000 kroner for i strid med forbrugeraftaleloven at have ringet til 14 forbrugere uden forbrugernes samtykke. De ulovlige opkald blev foretaget i perioden maj 2019 til oktober 2020.

New Lead Media betaler en udenretlig bøde på 250.000 kroner for at have medvirket til Telenors uanmodede telefoniske henvendelser til 31 forbrugere. New Lead Media blev i 2019 politianmeldt af Forbrugerombudsmanden. Som leadmægler havde New Lead Media solgt urigtige oplysninger fra en leadvirksomhed til Telenor. Ifølge oplysningerne skulle forbrugerne have givet samtykke til at blive ringet op af Telenor.

Krone Oplevelser er idømt en bøde på 40.000 kroner ved Retten i Randers. En indehaver af en enkeltmandsvirksomhed på Robinsonlisten havde anmeldt Krone Oplevelser til politiet for ulovligt telefonsalg og tre andre indehavere af enkeltmandsvirksomheder havde klaget til Forbrugerombudsmanden. Bøden vedrører derfor ulovlige opkald til fire indehavere af enkeltmandsvirksomheder på Robinsonlisten. Krone Oplevelser mødte ikke i retten.

DBA Marketing (tidligere SG Marketing) er ved Københavns Byret blevet idømt en bøde på 60.000 kr. for at have medvirket til Hi3Gs uanmodede telefoniske henvendelser til seks forbrugere. DBA marketing, der var leadmægler og call center, blev politianmeldt af Forbrugerombudsmanden i 2019. DBA marketing mødte ikke i retten.

I samme sag blev en ansvarlig for den spanske virksomhed Quality Sales frifundet for medvirken til Hi3Gs uanmodede telefoniske henvendelser. Quality Sales var leadmægler og call center for Hi3G. Virksomheden blev politianmeldt for at have solgt urigtige oplysninger fra leadvirksomheder til Hi3G om, at 15 forbrugere skulle have givet samtykke til at blive ringet op af Hi3G. Retten lagde vægt på, at Hi3G ikke med sikkerhed kunne sige under retssagen, hvem de havde modtaget de urigtige oplysninger fra, da de brugte flere leadmæglere og call centre, og at det var DBA Marketing (tidligere SG Marketing), der havde oplyst til Hi3G, at Quality Sales havde leveret de pågældende samtykker.

En ny politianmeldelse for ulovligt telefonsalg:

Toleadoo er politianmeldt for at have medvirket til ulovlige telefonsalg ved i seks ulovlige opkald at have solgt urigtige oplysninger om, at forbrugerne havde givet samtykke til at blive kontaktet. Det er fjerde gang, at Forbrugerombudsmanden politianmelder Toleadoo som leadvirksomhed for at medvirke til ulovligt telefonsalg. Toleadoo bestrider, at forbrugerne ikke skulle have givet gyldigt samtykke til telefoniske henvendelser, og straffesagen skal derfor afgøres af domstolene.

Siden 2019 har Forbrugerombudsmanden politianmeldt 43 virksomheder for ulovligt telefonsalg, heraf er flere af virksomhederne blevet politianmeldt mere end én gang, og 25 virksomheder har vedtaget bøder eller er blevet idømt bøder for de ulovlige opkald.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”I de fleste af sagerne om ulovligt telefonsalg forklarer virksomhederne, at forbrugernes har accepteret at blive kontaktet, da de deltog i leadvirksomheders konkurrencer på nettet. Det afviser forbrugerne ofte, og så påhviler det virksomhederne at godtgøre, at forbrugerne faktisk har accepteret at blive kontaktet.”

”Telefonsalg over for forbrugere er som udgangspunkt forbudt, medmindre forbrugeren har anmodet om opkaldet. I de få tilfælde, hvor virksomheder lovligt må ringe op uden et samtykke fra forbrugeren, fx salg af abonnement på magasiner, skal virksomheden respektere, hvis forbrugeren er på Robinsonlisten eller har frabedt sig opkald fra virksomheden.”

”Vi får desværre en del klager fra forbrugere, der er tilmeldt Robinsonlisten, men som stadig bliver ringet op. Det er virksomhedernes ansvar at sikre sig, at deres systemer er opdaterede, så de ikke ringer til forbrugere på Robinsonlisten.”

Forbuddet mod telefonsalg

Telefonsalg er ifølge forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, ulovligt, medmindre forbrugeren har givet samtykke til at blive kontaktet.

Nogle få brancher er dog – jf. forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2 – undtaget forbuddet. Det drejer sig om:

  • bestilling af bøger
  • tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter
  • formidling af forsikringsaftaler
  • tegning af abonnement om redningstjeneste eller sygetransport.

Hvis forbrugeren er tilmeldt Robinsonlisten eller har frabedt sig opkald fra virksomheden, må de brancher dog heller ikke ringe til forbrugeren uden samtykke, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 4.

Robinsonlisten beskytter dog ikke forbruger, der har givet samtykke til at blive ringe op af en virksomhed. Og det er heller ikke muligt at trække et samtykke tilbage ved at blive registreret på Robinsonlisten.

Telefonsalg rettet mod virksomheder

Som udgangspunkt er telefonsalg rettet mod virksomheder lovligt. Telefonsalg rettet mod erhvervsdrivende personer, fx indehavere af enkeltmandsvirksomheder, er dog forbudt, hvis indehaveren af enkeltmandsvirksomheden er tilmeldt Robinsonlisten eller har frabedt sig opkald.

Robinsonlisten beskytter dog ikke erhvervsdrivende personer, der har givet samtykke til at blive ringe op af en virksomhed. Og det er heller ikke muligt at trække et samtykke tilbage ved at blive registreret på Robinsonlisten.

Reglerne om reklamebeskyttelse i cvr-loven kan også i et vist omfang give virksomheder en beskyttelse mod uønskede telefoniske henvendelse. Det er Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for reglerne i cvr-loven.

Læs mere:

Pressekontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen