Danmark bidrager til et stærkere civilsamfund i udviklingslande i Det globale Syd og gør en konkret forskel for vidt forskellige grupper af fattige og marginaliserede. Det konkluderer ny evaluering, der samtidig opfordrer de danske civilsamfundsorganisationer til at vise større risikovillighed

Hundredvis af små og store civilsamfundsorganisationer (CSOer) i Det globale Syd, forstået som udviklingslande i bred forstand, er blevet styrket af den udviklingsbistand, de har modtaget fra Danmark gennem deres danske partnerorganisationer, og støtten har også været til gavn for de fattige og marginaliserede grupper, organisationerne repræsenterer. Det dokumenterer en ny evaluering af den del af den danske udviklingsbistand, der kanaliseres gennem danske CSOer.

Evalueringen roser den danske model for at yde udviklingsbistand gennem CSOer og fremhæver, at den adskiller sig fra mange andre donorers ved at være forudsigelig, langsigtet og fleksibel og ved at anerkende, at et stærkt, mangfoldigt og uafhængigt civilsamfund er et mål i sig selv.

CSOer i Syd modtager støtte gennem deres danske partnerorganisationer til deres indsatser for at mindske fattigdom, fremme menneskerettigheder og dække humanitære behov. Den model virker, konkluderer evalueringen, der anbefaler, at Udenrigsministeriet og danske CSOer bygger videre på modellen fremfor at forandre for forandringens skyld. Evalueringen advarer dog mod at hvile på laurbærrene, for der er fortsat store udfordringer og ting, der kan og skal gøres bedre.

Tag lidt flere risici, vær fleksibel

Overordnet opfordrer evalueringen de danske CSOer til at tage lidt flere risici. Det gælder på mange områder, f.eks. i forhold til at indgå nye typer af partnerskaber og at nå ud til andre danske målgrupper end de i forvejen engagerede med oplysning om udvikling. Samtidig understreger evalueringen, at der ikke findes standardopskrifter på, hvordan de mange forskellige udfordringer løses. Løsningerne skal ikke komme ovenfra, men nedefra, så de er afstemt efter konteksten og de lokale behov. Evalueringen understreger, at civilsamfundet er mangfoldigt, og at det er en kvalitet i sig selv. Den mangfoldighed skal ikke kvæles af stive krav, advarer evalueringen, der samtidig roser Udenrigsministeriet for at udvise stor fleksibilitet i sin støtte til de danske CSOer.

Evalueringen har ikke blot haft fokus på den gavn, civilsamfundet i Syd har haft af den danske støtte, men også på hvordan civilsamfundsstøtten understøtter det folkelige engagement i Danmark, og hvordan de danske organisationer arbejder med den såkaldte nexus: koblingen mellem humanitær bistand, udviklingsbistand og fredsindsatser. Her konkluderer evalueringen, at det giver god mening at bruge indsatserne i Det globale Syd til at udbrede kendskabet og opbakningen i Danmark til udviklingssamarbejde. Det samme gør forsøgene på at koble udviklingsarbejde med humanitære indsatser og fredsinitiativer.

Evalueringen omfatter den udviklingsbistand på ca. 1,2 milliarder kr. årligt, der gik til 16 danske CSOer med såkaldte strategiske partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet, samt de ca. 260 millioner kr. til andre, typisk mindre, danske CSOer uden strategiske partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet.

Evalueringen er gennemført af konsulentfirmaerne INTRAC og NCG i 2020-22. Evalueringsrapporten kan downloades fra Evaluering af udviklingssamarbejdet (um.dk)

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt pressevagten@um.dk eller pressetelefonen 61 97 92 47 (ikke SMS).

PRESSEMEDDELELSE: Kronprinsparret besøger Polen den 25. november

Kilde / Logo: Udenrigsministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen