Hen over påsken har der været forrygende travlt med at forberede genåbning af Furesøs skoler og daginstitutioner på onsdag den 15/4. Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal overholdes. Samtidig skal de pædagogiske rammer være i orden, så børnene trives og forældrene og medarbejderne er trygge. Dagtilbuddene åbner med en reduceret åbningstid fra kl. 8-15 resten af april måned. Skolerne og FFO åbner for elever i 0.- 3. klasse fra kl. 8-16. For elever på 4. og 5. klassetrin åbner skolen fra kl. 8-12.

Tjeklisten for genåbning af skoler og daginstitutioner har været alenlang, og der er i påskedagene blevet knoklet igennem både på rådhuset og i de enkelte skoler og daginstitutioner. Nu glæder Furesøs skoler og daginstitutioner sig til at tage imod børnene til en ny hverdag indrettet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Et særligt ”flyverhold” af medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, driftsgården og kommunens svømmehaller er i sving for at få lokaler og legepladser klargjort. Der er planlagt ekstra rengøring to gange dagligt og en løbende rengøring af legetøj. Der er lagt planer for, hvordan børnene får vasket hænder hver anden time, og hvordan de holder afstand.
Bemandingen på den enkelte institution og skole er tilpasset, så der er voksne nok til at tage sig af børnene, der fremover vil være samlet i mindre grupper, og endelig kan børnene blive bragt og hentet uden trængsel.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) siger om medarbejdernes indsats:
“Der er i den grad brug for at anerkende det kæmpe arbejde, som ledere, pædagoger og lærere yder for vore børn i denne vanskelige tid. De har de seneste uger knokler på med nødpasning og fjernundervisning. Nu er den store opgave at genåbne vores institutioner og skoler fysisk under vanskelige forhold og en meget stram tidsplan. Der er masser af spørgsmål, der skal løses i den forbindelse. Fra byrådets side har vi den største respekt for det arbejde, der bliver udført under vanskelige forhold og med en stram tidsplan. Vi ved, at lærere og pædagoger ser frem til at se børnene igen og vil gøre alt, hvad de kan, for at børnene får en god oplevelse, når de møder ind i de nye rammer.”

Forældrene er løbende blevet orienteret om genåbningen, og vil tirsdag eftermiddag modtage de seneste informationer om åbningen onsdag.
Dermed er der taget en række vigtige foranstaltninger for at kunne genåbne på en tryg og sikker måde, siger lokalformændene i lærernes og pædagogernes fagforeninger i fællesudtalelse:
“Pædagoger og lærere glæder sig til at tage imod børnene og få stablet gode pædagogiske miljøer på benene under de stramme vilkår, som er lagt. Det er dog samtidig helt afgørende, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan efterleves for alle børnegrupper, samt at der er det fornødne antal medarbejdere til at tage godt imod børnene. Derfor giver det os en tryghed at vide, at tillidsfolk og leder på den enkelte institution eller skole efter aftale med forvaltningen kan beslutte at åbne delvist eller på et senere tidspunkt, hvis der på den konkrete institution eller skole er udfordringer med at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer,” siger Jane Maj Hanson, fællestillidsrepræsentant i BUPL og Louise Ekmann Brandt, formand for Furesø lærerkreds under Danmarks Lærerforening.

Forældrene i den konkrete institution eller skole vil i givet fald blive orienteret så hurtigt som muligt i løbet af i dag, tirsdag.

Formanden for Udvalget for Dagtilbud og Familie, Bettina Uglevig Møller (A) siger om åbningen:
“Medarbejderne i vores dagtilbud glæder sig til at tage imod børnene igen, og jeg er meget tryg ved de mange tiltag, der er gjort for at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Udover retningslinjer, anbefalinger og fokus på smitte, har vi et skarpt fokus på at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde fra start af, det viser sig ved den reducerede åbningstid fra kl. 8-15 måneden ud. Omgivelserne og rutinerne vil være anderledes, og det stiller andre krav til medarbejderne og til antallet af medarbejdere i åbningstiden. Enderne skal mødes – det håber jeg, at alle har forståelse for.”

Formanden for Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser, Henrik Poulsen (A):
“Nu genåbner vi skolerne for 0.-5.-klasse. Det bliver en glædens dag for mange børn, er jeg sikker på. Mange ser frem til at være sammen med deres klassekammerater, lærere og pædagoger igen. Vi har her i opstartsfasen valgt at prioritere en god bemanding til de yngste børn, hvilket betyder, at der i resten af april ikke vil være FFO-tilbud til 4.-5. klasserne. Forhåbentlig kan vi få det på plads i begyndelsen af maj. Jeg glæder mig rigtig meget til at se skolebørnene i gadebilledet igen.”

Næstformand i Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser, Susanne Mortensen (C):
“Jeg er rigtig glad for, at samfundet så småt kan begynde at åbne op igen. Vores erhvervsliv har i den grad brug for, at vi kan få hjulene i gang igen. Åbning af skoler og daginstitutioner er første skridt. For mig er det afgørende, at vi lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer både for børnene og medarbejderne og at vi samtidig kan sikre de bedst mulige pædagogiske rammer for børnene. Jeg må sige, at jeg synes de enkelte skoler og daginstitutioner har ydet en meget stor indsats for, at vi kan leve op til begge dele.”

FAKTA:
For at sikre en forsvarlig bemanding vil åbningstiden i dagtilbuddene frem til udgangen af april være fra kl. 8:00 til kl. 15:00.
Børn, der har behov for at blive passet i nødberedskab ud over disse åbningstider, vil fortsat kunne blive dette.
På skoler vil åbningstiden for 0.-3.-klasserne frem til udgangen af april være fra kl. 8:00-16:00 og 8-12 for 4. og 5. klasser. Indtil udgangen af april tilbydes der ikke klubtilbud for 4. og 5 fra kl. 12-16. Istedet er det prioriteret, at de små klasser har god bemanding, indtil de nye rutiner er indarbejdet.

Ved behov kan der etableres nødpasning af disse børn.r skole og ungdomsuddannelser, tlf. 

Kontakter

Bettina Ugelvig Møller (A), formand for Udvalget for dagtilbud og familie, tlf. 7216 5909,
Henrik Poulsen (A), formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelser, tlf.: 7216 5008
Susanne Mortensen (C), næstformand i Udvalget for skole og ungdomsuddannelser. tlf. 52 67 52 53

Jane Maj Hanson, Fællestillidsrepræsentant i Furesø Kommune, BUPL, tlf. 61964005, jjh@bupl.dk
Louise Ekmann Brandt, Danmarks Lærerforening, DLF, mail: lebr@dlf.org; 93870864

Kommunikation

Find kontaktoplysninger til Furesøs politikere på https://www.furesoe.dk/politik/byraadet/byraadsmedlemmer/

72354012

kommunikation@furesoe.dk

PRESSEMEDDELELSE: Furesøs skoler og daginstitutioner – vi glæder os til at tager imod børnene igen

Kilde / Logo: Furesø Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen