Forårets nedlukning af folkeskolerne gav udsatte elever et fagligt og socialt efterslæb. Herlev, Tårnby og Københavns Kommune har sammen med lokale foreninger og naturcentre fået tildelt 10,3 mio. kr. til en fælles indsats, der skal få eleverne godt i gang igen i skolen.

Efter en lang periode uden fysisk skolegang er der børn og unge, som har brug for noget ekstra for at komme godt tilbage i skolen.Det er sårbare og udsatte elever, som ikke fik nok ud af fjern-undervisningen til at kunne følge med resten af deres klasse. Sammen med lokale foreninger og naturcentre giver tre kommuner i Storkøbenhavn nu disse elever en hånd i ryggen, så de både fagligt og socialt kan indhente det efterslæb, de fik under forårets coronanedlukning.

Herlev Kommune, Tårnby Kommune og Københavns Kommune har i samarbejde med 14 lokale foreninger og naturcentre fået tildelt 10,3 mio. kr. fra en pulje, som regeringen med et flertal i Folketinget har afsat til initiativer, der skal få udsatte børn godt tilbage i skole.

Det fælles projekt bliver sat i gang så hurtigt som muligt og løber året ud i de tre kommuner. Både folkeskoler og fritidsinstitutioner i kommunerne tilbydes en bred vifte af forløb for udsatte elever.

Anderledes oplevelser

I de tre kommuner ser man frem til at gå i gang med den vigtige opgave.

“Det var, som vores statsminister sagde, de svageste, der under coronanedlukningen måtte være de stærkeste. Det gjaldt i den grad også sårbare og udsatte elever. De havde det svært med den store forandring i deres hverdag, som hjemsendelsen medførte. Dertil kom, at fjernundervisningen var en udfordring, og at de som andre børn savnede deres kammerater. Det gjorde ondt på både børn og deres forældre, og det er det, vi skal have rettet op på,” siger Thomas Gyldal Petersen (S), borgmester i Herlev.

Samarbejdet med lokale foreninger og naturcentre giver mulighed for en helt særlig indsats.

”Vi skal i samarbejde med lokale civilsamfundsaktører hjælpe de sårbare og udsatte børn godt i gang igen. Ved at lave forløb med civilsamfundsaktører, som har erfaringer med målgruppen, har vi mulighed for at give vores børn nogle anderledes oplevelser, der kan være med til at motivere børnene og give dem lyst til at lære mere, få styrket deres selværd og blive dygtigere,” siger Allan Andersen (S), borgmester i Tårnby Kommune.

Spændende forløb

De tre kommuner og de samarbejdende foreninger og naturcentre vil tilbyde aktiviteter til såvel den enkelte elev som til skoleklasser.

Blandt de individuelle aktiviteter er tilbud til en udsat elev om et målrettet læringsforløb, hvor eleven i en periode tages ud af klassen og får intensiv undervisning målrettet sit niveau.

Et forløb for en skoleklasse kan eksempelvis være, at klassen får hjælp til at lære at anlægge en muslinge-have på Amager Strand eller lave en teateropsætning, hvor de udsatte elever deltager sammen med klassekammeraterne for at styrke trivslen og fællesskabet.

Dertil kommer forløb uden for skoletiden, hvor udsatte børn og unge deltager i aktiviteter, der støtter deres faglige og sociale udvikling.

De mange spændende forløb vil blive formidlet til skolerne og fritidsinstitutionerne af de enkelte kommuner.

“Det er glædeligt, at vi kan søsætte et kommunalt samarbejde, som involverer gode, lokale kræfter. Fjernundervisning kan aldrig erstatte daglig klasseundervisning, og der er mange udsatte elever, der har et efterslæb. De skal have støtte og hjælp, og det får vi nu mulighed for at give dem,” siger Jesper Christensen (S), børne- og ungdomsborgmester i København. 

__________________________________________________________

Fakta

I projekt ’Åben Skole og fritidstilbud der løfter udsatte børn’ tilbydes alle folkeskoler og fritids-institutioner i Herlev, Tårnby og Københavns Kommune en bred vifte af forløb. Der er:

  • Forløb hvor udsatte elever deltager i et projekt sammen med deres klasse for at understøtte deres trivsel i klassefællesskabet
  • Forløb hvor udsatte elever tages ud af deres klasse for at få et målrettet undervisningsforløb
  • Forløb hvor udsatte børn og unge uden for skoletiden deltager i aktiviteter

Eksempler på forløb, der laves sammen med lokale civilsamfundsaktører:

  • Naturfaglige forløb herunder science camp og intensive læringsforløb for udsatte elever – i samarbejde med Naturcenter Amager, Tårnby Naturskole, Ungdomsøen, Outdoor Consulting og Dansk Skoleskak
  • Lektiecafe og samtaler på skoler og fritidstilbud – i samarbejde med Ungdommens Røde Kors, Red Barnet Ungdom og GirltalkFritids-, idræts- og gadeplansaktiviteter – i samarbejde med Game, Street Society, Basketklubben BK Amager, KVIK og SSI
  • Kultur- og musikforløb i skoletiden – i samarbejde med GLiMT, Contact, Strøm til Børn og Uppercut

Disse civilsamfundsaktører er partnere:

Basketklubben B.K. Amager • C:ntact • Dansk Skoleskak • Dykkerorganisationen SSI • Girltalk, Game • GLiMT • Naturcenter Amager Strand • Outdoor Consulting • Red Barnet Ungdom. • Street Society • Strøm til Børn • Svømmeklubben KVIK • Ungdommens Røde Kors • Uppercut danseteater.

PRESSEMEDDELELSE: Hjælp på vej til udsatte skoleelever i tre kommuner

Kilde / Logo: Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen