Sammen med en række af Folketingets partier vil erhvervsministeren sikre danskerne objektive lægeerklæringer i forsikringssager.

Valget af speciallæge er en væsentlig beslutning i forsikringssager, og tidligere har der været eksempler på sager, hvor forsikringsselskaber og skadelidte ikke kan blive enige om valget. 

Erhvervsministeriet, Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension har derfor i fællesskab etablet Nævnet for Speciallægevalg, som skal ind over de sager, hvor parterne er uenige. Nævnet etableres som en selvstændig enhed under videnscenter for Helbred og Forsikring (HEFO).

Samtidig udvides Ankenævnet for Forsikring, hvor forbrugerne kan klage over processen i specifikke sager, og endelig vil en ny følgegruppe holde øje med området fremover og rapportere udviklingen til Erhvervsministeriet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Danskerne skal føle sig trygge og have tillid til det system, der omgiver os. Det gælder ikke mindst borgere, som står midt i en sårbar situation. Derfor har vi i fællesskab med både forbrugerne og forsikringsselskaberne skabt et solidt sikkerhedsværn, så danskerne får en effektiv og objektiv behandling, når uheldet rammer.”

Det nye nævn træder i kraft den 1. januar 2021, og fremover skal forsikringsselskaberne informere den skadelidte om Nævnet for Speciallægevalg, når det står klart, at der skal indhentes en speciallægeerklæring.

Pressemeddelelse - Erhvervsministeriet - Logo

Kilde / Logo: Erhvervsministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen